Det är därför Sweden Släktforskarförbund formulerat one upprop with namninsamling, för att moved forward Gränsen till year 2000 so att alla can take part of the unique archive, which är en källa till great knowledge about the dåtid och the present day. The initiative till uppropet comes from the Ted Rosvall, who was mayor of släktforskarförbundet hearth 2000-2008. Frågan about fria digitaliserade fashioned Tidningar on line är redan politik: - The requirements radical change if it shall be free.

Sweden Släktforskarförbund och also mayor Erland Ringborg hopes också on att allt digitaliserat material in the National Archives are tillgängligt free. - Jag has bokat time in the records aria för att hora hur hon watching frågan. It här är a large fråga och förhoppningsvis may hander något 2018, säger Erland Ringborg. Howler till att frågan kommit on the table är ett initiative från Sweden Släktforskarförbund which program emphasizes frågan under överläggningar the Ministry of Culture Previous year.

Ted Rosvall är inte gracious in his kritik KB: sätt att interpreted upphovsrättslagen, Vilken meant att the digitaliserade fashioned Tidningar as passionate 115 years or younger inte can Lasas hemifrån. - Det är att befängt Fortfarande håll on a layer från 1960, då Internet inte existerade och inte one customer ana the digi tala utveckling. KB över interpret dye, which ju really about konstnärliga works, texter och photographs with a certain "verkshöjd" varav the finns mycket small in our old Tidningar.

Sweden släktforskarförbund has tänkt about och comes Istället att ge out Sweden's Dödbok 7 in två rose, Vilket är unique. The första versionen relax on dvd och usb in November 2017. If so, then ska about 65 procent of material takes searchable. The fullmatade versionen geez sedan in November 2018. If so, then ska allt deputy fullständigt clear. - Certainly är it one djärvt experiment. But the första versionen gets into one store price och att we sedan uppdaterar Dödbok Okara understand Attraktionen.

A new tour arrangements att look forward emot är ett öppet house on nya Stad Archives (Västra Sand Gatan 7) Tuesday the 25 April. - It är ett collaborative rank lack of Stad Archives och we get då one Guidning of the archive. We look forward verkligen emot it. Yes, Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening have full speed in its verksamhet. Till och with the annual meeting last veckan drew a full house då Birgitta Jönsson Höll one trevligt och interesting lecture about Gisela Trapp, as hon också skrivit a book about.

Släktforskardagarna håll in Halmstad the 26-27 augusti year but redan nu finns it plans för were Släktforskardagarna SKA Aga rum 2018. - We've got a intresseanmälan från Växjö och we för nu discussions about this, säger Erland Ringborg, mayor of Sweden's Släktforskarförbund. Det är KGF (Kronoberg genealogical Association), Emigrantinstitutet Vänner och Culture Park Småland AB tillsammans comes att stand för arrangemanget. - Definitely decision comes in the final April, säger Erland Ringborg.

More Articles ...

Newsletter from Slekt1

 

Free pedigree charts