The svenskspråkiga versionen, Ancestry.se, framhärdar with sina The opening oviga Översättningar, at här fall: Sweden, urval of uppgifter about avlidna, 1840-1942.

Vad är då detta? One mega registry över Swedish deaths under more än 100 years, one complement (competitor) till Sveriges Dödbok.

As avid släktforskare pours man himself omedelbart in i denna nya resource for a test drive.

Alla we have soldiers in harvest, shy most of us have väl åtminstone några Gång varit inside och smakat on a militär rulla or två.

The barbeque inte särskilt gott ...

Det är svårt att hitta rätt regemente och company, svårt att of navigation mellan de olika rullorna och mycket att svårt läsa och rätt förstå it one laser.

In Archive Digital program finns många good informationskällor that can vara till large hjälp då one letar after uppgifter. Här ger we exempel on några.

När one församling or rebuttal duck är inscribed in sökrutan för arkivsökning come sökträffar that matches search on höger side of the program. KLICKA on församlingsnamnet before it församling as imperfect current, the row will then be gråmarkerad. NB The word "assembly" shall never printed after församlingsnamnet.

Nu är 1946 year SCB excerpt ur födelse-, vigsel- och dödböckerna tillgängliga online at Archive Digital. Due sekretessreglerna är it långt ifrån always that we have Möjlighet att at photography födelse-, vigsel- och dödböckerna original so långt into the future. About inte original book finns tillgängliga can often landmarks SCB excerpt vara well ersättning. You hittar SCB excerpts in arkivbildaren Statistiska centralbyrån (SCB) - the Department of Applied för befolkningsstatistik 1: a avdelningen.

Today still rush on temat write. As släktforskare är it lätt att seize tag of nyfiken public Hitlists containing ena pail livsödet after it andra avslöjas när you have mapped your släktträd och upptäcker dina ancestor. But with today inlays so wild rush bara Remind you of att your life är an important pusselbit in your släktforskande, one pusselbit as lätt can GLOMMEN away.

Where a like precis ska börja 'släktforska fråga hur man goes into Vaga so user it allra common presumptuous tip vara att prata with the äldre in familjen / Butcher (implied innan it är för late).

We släktforskare has alla till och från support on kyrkböcker där we ifrågasatt Prast Kompetens att överhuvudtaget could write något as ska vara the ATT of läsbart. Dessa böcker gör life svårt för us in our detektivarbete after våra Anor livsöden. But late finns it också Prast who ansträngt sig och skrivit both läsbart och framför allt detaljerade böcker.

Prast uppgift Previous was att håll söndagspredikan och husförhör, Skote dope, bröllop och burial, och däremellan ingjuta tillräcklig auktoritet at församlingsmedlemmarna so att he uppehöll its clout och force in socknen.

In my previous inlays recounted rush about the poem duck Prästen Jacob Bolmstadius in tryd församling. He efterträddes Alexander Ingelsta (1690-1751). This tycka have haft problem with the scheme in kyrkan. In kyrkboken för years 1747 he nämligen noterat att he loaded upp Kung Majestät stadga och förbud regarding "brawl, oliud och indignation UTI kyrkiorne".

Tryd (L, M) CI: 2 (1732-1775) picture 400 / sid 34 (AID: v101532a.b400.s34, NAD: SE / LLA / 13418) Link

More Articles ...

Newsletter from Slekt1

 

Free pedigree charts