Slekt1

Norwegian English


Bygdebokprosjektet i Aurskog-Høland er halvferdig

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog bind 6.1


Med boka Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, bind 6-1 er bygdebokprosjektet i Aurskog-Høland nå halvferdig, melder Romerikes Blad. Prosjektet startet for 24 år siden og bind 1 kom ut i 1999.

Kultursjef Sigbjørn Solheim kan idag ikke redegjøre for hva det totale prosjektet vil koste. Han opplyser til avisa at etter det første bindet ble fullført har arbeidet med hvert bind tatt mellom to og tre år. Han regner med den samme tidsrammen på de framtidige bøkene og siste bind i serien er derfor planlagt fullført i 2025.

Forfatter for de to delbindene som utgjør det sjette bindet er Frode Myrheim. Han sier til Romerikes Blad at arbeidet har vist seg å være mer krevende enn først antatt, til tross for at han har bedre tilgang på kildemateriale enn forfatterne til de første bindene har hatt. Delbind 6-2 er på hele 800 sider og vil bli utgitt til neste år. Da vil de 6 første bøkene i bygdebok-serien tilsammen utgjøre 3 725 sider.

"Dette er et verk som skal stå for framtida. Jeg vil skrive bøker som hølendingene kan være stolte av framover" slår Myrheim fast.

Setskog var del av Høland formannskapsdistrikt fra 1837 og fram til 1905 da Setskog ble egen kommune. I 1966 ble Setskog sammen med Aurskog, Søndre og Nordre Høland slått sammen til det som i dag er Aurskog-Høland kommune.

Se Slekt1s oppføring av boka

Se Slekt1s oppføring av de bøkene i serien som allerede er kommet ut

Følg Slekt1 på Facebook

Søk i nettsidene

(fredag 17. april 2015)
(fredag 17. april 2015)
(mandag 13. april 2015)
(torsdag 09. april 2015)


De gode, gamle dager
(Driva) Under litt rydding hjemme fant Alf denne...

1910-folketellingen fra Sverige komplett
(Slekt1) Da Vasa församling i Gøteborg ble...


Gamle dager er mye mer enn torving

(Lofotposten)   Med videokamera og opptaker har Leif...


Norske slektsforskningssider - april 2015

(Slekt1) I tabellen under kan du se hvilken...


Livshistorier i dødsboken

(Røtterbloggen)   Har du dine røtter i Särna (i Sverige)...


Anne Pedersdatter

(Bruder i hundre år)   Den 7. april 1590 ble presteenken Anne...


Fortell fra din slektshistorie

(Slektshistorier) Som slektsforsker kan en komme over...


Kulturminnebilder

(Riksantikvaren)   I løpet av dei siste 100 åra har...