Sidebar

Filtrer kildene

21
lør, okt
6 Nye artikler

«Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet»

Under markeringen av Kulturminnedagene 2016 ønsker vi å løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kulturarv. Dette favner kulturvernorganisasjoner som historielag, kystlag, husflidslag, motorhistoriske kjøretøyklubber, fartøyvern og mange flere. Kunnskapsrike og dedikerte kulturvernere finner vi også i museer, kommuner og andre lag og foreninger.

Turer i skog og mark var kommet på moten fra siste halvdel av 1800-tallet, og snart meldte det seg et behov for et tilbud til dem som ikke ville gå glipp av gudstjenesten søndag selv om de dro på tur. Sportskapellene ble oppført i perioden mellom 1930 og 1990-tallet.

Noen eies og drives av nærmeste menighet, mens andre eies av kristne ungdomsforeninger, stiftelser eller lignende grupper.

Åpenbaringene i fjellheimen!

De siste årene har det blitt meldt om rekordantall besøkende for de drøyt 500 turisthyttene i Norge. Hyttene er en viktig del av den norske kulturarven, og det finnes like mange følelser knyttet til dem som det er besøkende hver sesong.

DNT administrerer i dag over 500 turisthyttert. De er en viktig del av den norske kulturarven så vel som folkesjela.

Norsk friluftsliv ble funnet opp av engelskmenn, nærmere bestemt tre av dem. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner, men i Norge oppsto konseptet «friluftsliv» i forbindelse med at det europeiske og britiske aristokratiet «oppdaget» Norge på midten av 1800-tallet.

Da Walter J. Clutterbuck, James A. Lees og Charles Kennedy kom til Norge i 1880 for å drive jakt og fiske for forlystelsens skyld ble de sett på som ikke riktig vel bevart av nordmennene.

Badefergene har vært en viktig del av Oslos fritidskultur og maritime historie. Opprettelsen av de første kommunale badene, med tilhørende badeferger tidlig på 1900-tallet var populære tiltak.

 Årsaken var i starten av hygienisk art: Manglende muligheter for kroppsvask i trangbodde leiligheter uten innlagt vann, gjorde et bad i sjøen til et godt alternativ.

Les mer hos Kulturvernforbundet

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler