Historielagene i Norge – noe for slektsforskeren?

Slekt og slikt
Typografi

Det finnes historielag i de fleste kommuner i Norge. Noen historielag er store og driver en systematisk innsamling av informasjon og bilder, de presenterer sine funn i bøker, tidskrifter og i museer, noen lag har pusset opp bygninger og gårder hvor de senere har møter og treff, og noen lag er små med enkelte møter i ny og ne. Altså en stor spredning i størrelse og virke.

Les mer på bloggen Slekt og slikt

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler