Sidebar

Filtrer kildene

21
lør, okt
6 Nye artikler

Vi skriver i dag 17. juni og slektsforskere er i full gang med å ta sommerferie. Vi vet alle at sommerens sol og temperatur demper iveren blant slektsforskere og ønsket om å sitte med ansiktet foran skjermen blekner. Det er så deilig med lyse sommerkvelder som nytes ute i det fri.

Dette er derfor tiden for å drive med hobbyen på andre områder enn å lete på nettet.

Hva er personvern?

Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, hvor det heter:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.»

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integritet, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven.

Som bl.a et resultat av fortløpende tilbakemeldinger fra dere så jobber våre programmerere kontinuerlig for å forberede programmet hele tiden.

I natt blir versjon 1.1.4 blir implementer. Endringene/forbedringene er utført fra versjon 1.1.

  • Forbedring: Utvidet maksimal lengde for felt i datoer kilder (for å begrense importfeil ved Gedcom import)
  • løst reCaptch (De rare bokstavene man skal skrive ved innlogging) ved å gi en forklaring på siden om hvordan man kan få en lettere tekst å skrive inn.

Følgende endringer, forbedringer, tillegg fra versjon 1.1.2 er:

  • Rettet feil/ i tilfelle handlinger på person som ikke eksisterer
  • Rettet så at du ikke får feilmelding/stop, selv om man generere en rapport for person/er, som ikke eksisterer
  • Rettet så man ikke får feil i programmet/stop selv om man kobler en person til en person som ikke eksisterer
  • Ny modus under kopiering bilder
  • Innført nye statuskoder for tilfeller der en person har blitt slettet i annen prosess som i dag brukes av brukeren
  • Bilder skal returneres bruker, hvis treet er merket som slettet
  • Oppdatert bildebehandling biblioteket

Det har i løpet av de siste månedene blitt skrevet mye negativt og løgnaktig om SmartSlekt. Vi har så langt valgt å ikke gå ut i en offentlig diskusjon.

Nå ser vi imidlertid at dette ikke avtar, men snarere tiltar. Derfor mener vi det er riktig å legge ut mer informasjon om SmartSlekt.

Dag Antonsen hadde utviklet en algoritme for en matchingfunksjon. Denne fikk hanfor 2 år siden investorer til å tenne på og selskapet Geneafiles.com AS ble startet i januar 2014.

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler