Hvilke kilder kan slektsforskere finne fra Bodø?

Tid & rom
Typografi

Et prestegjelds historie sett gjennom en slektsforskers briller.

Slektshistoriske kilder for tiden før år 1900:

Slektshistoriske kilder for tiden etter år 1900:

Digitalarkivet har sine begrensninger i henhold til lovverk & klausuleringer. DIS-Norge har en søkbar gravminnedatabase med navn på 22 500 avdøde i Bodø fra 1834 til 2013, hvorav 17 600 etter 1899.

Kommunearkivene brant under krigen, men Arkiv i Nordland har mange arkiver fra både privatpersoner, foreninger, bedrifter & andre offentlige organer.

Les mer på Viggo Eides blogg Tid & rom

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler