Kjetil André Aamodts slektsreise

Tid & rom
Typografi

Slektreisa starter med Finn Aamodt jr. & hva han vet om sin far.

-Det er naturlig å begynne med første ledd bakover. Det er deg, & der du vokste opp, sier Kjetil André.

Finn Aamodt ble født 1. juli 1952 utenfor ekteskap. Mora – Aase - var bare 20 år, & i 1954 reiste hun til Sverige & overlot ansvaret for toåringen til besteforeldrene i Gamlebyen i Oslo.

Les mer i bloggen Tid & rom

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler