Selve diplomet og navnene så jeg på Ytre Arna Museum for noen år tilbake – men det skulle vise seg at min farfar Egil Arne Brudvik (1932-1995) selv satt på en kopi. Denne kopien fikk jeg av min farmor, og jeg har nå digitalisert denne og gjort den tilgjengelig for andre nedenfor.

Takken lød som følger:

«Herr Fabrikeier Jürg Jebsen!

Modtag vor oprigtige og dybtfølte Tak for den store og kjærkomne Gave De har skjænket os ved at lade opføre et smukt og værdigt Gudshus i vor Midte.

I februar 1919 så blir han syk – og blir innlagt på sykehus i England. Den 1. mars 1919 blir det funnet at han har moderat influensaangrep. Den 19. mai 1919 – litt under et år etter at han ankom England blir han sluppet ut fra hæren, krigen var over 11. november 1918 – og hans tjeneste er ikke lenger nødvendig.

Han kommer tilbake til Amerika og begynner arbeidet med å komme seg i gang – og nå treffer han godt.

Stor takk til alle bidragsytere

Det er mange som har bidratt med informasjon/kilder - noen av de som utpeker seg er: Arnfrid Dommersnæs Mæland, Rigmor Waler, Ann-Mary Engum, Wenche Hillstrand, Bjørn A. Løkken, Rune Thorstensen, Elin Galtung Lihaug, Lars Ove Wangensteen

Stor takk til alle bidragsytere

Det er mange som har bidratt med informasjon/kilder - noen av de som utpeker seg er: Arnfrid Dommersnæs Mæland, Rigmor Waler, Ann-Mary Engum, Wenche Hillstrand, Bjørn A. Løkken, Rune Thorstensen, Elin Galtung Lihaug, Lars Ove Wangensteen

Jeg satt og leste igjennom en gammel dagbok fra min tipp-tipp-oldefar Lars Nilsen Koppen (1839-1919) hvor jeg kom over en innføring datert 1895 hvor han skriver: «I Aaret 1895 Var Bror til min Kone her igjen i fra Amerika. Hans Navn Var Ole Johannessøn Hannisdal.». Jeg visste jeg hadde notert meg ned at han hadde dratt til USA, men jeg fikk lyst til å vite mer om ham når jeg da så at han i det minste hadde vært hjemme i Norge og besøkt sin søster ute på Koppen.

Difteri

Difteri kalles også ekte krupp og er utgangspunktet for navnet falsk krupp som beskriver et mildere ‘falskt’ sykdomsbilde forårsaket av andre mikroorganismer enn difteribakterien (vanligvis luftveisvirus). Difteri kalles også bare krupp, men i dag brukes dette først og fremst om falsk krupp. Et annet navn på difteri var malign angina eller ondartet trang hals.

Difteri er en infeksjon i nese og hals som skyldes difteribakterier.

Senhøsten 1653 så ble det født en gutt på Vestlandet ved navn Mons. Hans far het Sjur og det er også alt vi vet om hans oppvekst. Det var absolutt ikke en selvfølge at han skulle overleve. Ikke bare var barnedødsfall på denne tiden særdeles høye, men i 1654 så ble Norge alvorlig angrepet av pest. Heldigvis hadde man nå etter flere rundet med pestutbrudd fått innført regler for isolasjon av syke, reiseforbud og forsamlingsforbud.

Flere artikler …