Arkivverket er klar for mottak av nye digitale arkiv

Arkivverket
Typografi

Arkivverket innførte 14.9.2016 en midlertidig stopp for avtaleinngåelse knyttet til testing og mottak av elektroniske arkiver.

Årsaken var forbundet med en omdisponering av interne testressurser til bidrag i andre strategisk viktige prosjekter.

Den midlertidige avtalestoppen ble anslått til å ha et års varighet, men vil allerede nå bli opphevet.

Les mer på Arkivverkets sider

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler