Idylliske Kampen i Oslo har en lang og spennende historie.

Nå har Riksantikvaren fredet to av Kampens boligeiendommer.

På 1800-tallet var Kampen en forstad utenfor bygrensene til det gamle Kristiania. Trehusbebyggelsen som mange forbinder området, er det som gjenstår av en hel trehusforstad bygget i andre halvdel av 1800-tallet.

På Austegard i Åseral kommune står eit bur frå mellomalderen, kjend under namnet «Skraddarburet». Dette er den eldste profane trebygningen i Vest-Agder.

Buret var ein av dei viktigaste bygningane på garden i mellomalderen. Det var i denne bygningen det blei lagra matforsyningar og klede. Ifølgje Gulatingslova hadde ein rett til å drepa ein mann som vart teken i å stela frå buret...

Langt mot nord og nesten så langt øst det går an å komme i Norge, stikker utsiktstårnet 96-Høyden opp over tretoppene.

Vi befinner oss nærmere bestemt like utenfor Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark. Områdets strategiske beliggenhet, helt på grensa til Russland, har preget tårnets historie.

Rehaugene, på Reheia utenfor Avaldsnes i Karmøy kommune ligger syv gravhauger som er over 3000 år gamle.

De ligger på en rekke i landskapet, og er dermed sjelden i norsk sammenheng. En slik plassering av gravhauger fra denne perioden er derimot mer kjent fra Danmark og sørlige deler av Sverige.

Gamle Vossebanen er den eldste delen av den gamle hovedlinjen mellom Bergen og Oslo.

Jernbanen ble del av et større samferdselsnett, med postveier og fjordbåttrafikk.

Ingen andre jernbanestrekninger kan i dag vise til denne kombinasjonen mellom tog- og båttransport.

Selv om tømmerfløtingens tid på Haldenkanalen er over, er dampbåter og andre fartøy fortsatt et vanlig syn på kanalen i dag.

Anlegget er omfattende og består av tre sluseanlegg (Ørje, Strømsfoss og Brekke) med tekniske installasjoner og tilhørende bygningsmiljø, samt et mindre jernbaneanlegg på Skulerud.

Fra uminnelige tider, helt fra vi fikk bosettinger i Norge, har det vært ferdsel både til lands og til vanns over store deler av landet.

Ferdselen gikk over fjellvidder, langs skogstrekninger og på sjøen, mellom bygder, grender, byer og gårder. Både handelsmenn, fiskere, embedsmenn, pilegrimer, postførere, omstreifere, billedkunstnere og mange, mange andre benyttet seg av de gamle ferdselsrutene.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler