Slektsforskerdagen 2013
Temaet er her illustrert
med bilde av det
samiske flagget

Årets tema for Slektsforskerdagen er Urbefolkning og etniske minoriteter i Norge. Med dette tenker vi særlig på samer, kvener, skogfinner, sigøynere (rom), tatere (romani) og jøder.

Samer har status som urbefolkning. De andre folkegruppene har offisiell...

Les mer på DIS-Norge

Sommernummeret av Slekt og Data 2013Slekt og Data nr 2 i 2013 er på vei ut til medlemmer og abonnenter!

På forsiden kan vi se Lise Sæther som tar oldemors historie ut i skolene.
"Lise Sæther lette blant oldemorens ting, da hun skulle finne en fortelling å ta med seg ut til skoler, institusjoner og bibliotek. De gamle tingene hennes ga liv til en...

Les mer på DIS-Norge

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler