Sjukdomen som seigpinte folk til døde

NRK
Typografi

Den 2. juli i år er det 15 år sidan den siste spedalske i Norge døydde. I 51 år hadde den 78 år gamle kvinna frå Vestlandet lidd av sjukdomen. Dei fleste slektningane kjende ikkje til kva ho hadde levd med. Ingen kommenterte sjukdomen hennar i gravferda.

På denne måten vart utbreiinga av lepra visualisert på eit engelsk kart frå 1891. Som ein ser var Norge råka. Det var lite lepra elles i Europa på den tida.

Les mer på NRKs sider

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler