Oldemoren min het Marit. Jeg møtte henne aldri, men jeg vet at hun var sterk. I over 50 år var hun enke. Etter at ol­de­far døde brått i 1921, ble hun alene med tre små barn.

Inn­tekt skaf­fet hun ved å inn­lo­sje­re ar­beids­ka­rer fra den lo­ka­le mø­bel­fa­brik­ken og hjel­pe til rundt omkring i byg­da. Kvi­et seg ikke for tungt kropps­ar­beid. 

Les mer i Ringerikes Blad

 

Flyplassen har en spennende historie.

Den ble påbegynt i 1941, og ferdigstilt i september 1944, som et ledd i Luftwaffes strategi om raskt å forflytte store jagerflystyrker mellom nord- og sør-Norge.

Flypassen hadde benevnelsen Fliegerhorstkommandantur E(v) 218/111, og hadde faktisk høyere operativ status enn Fornebu. Den var en såkalt nacht-und landeklar ein-flyplass, og utstyrt både med innflyvningslys, radar, tankanlegg, osv.

Les mer i Ringerikes Blad

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler