Han ventet lenge, Alf Folmer. 95 år gammel debuterer arkitekten og fotografen som forfatter. Han har skrevet en personlig bok om Oslos historie siden hans svenske farmor, Anna, i 1888 kom til Kristiania, fikk jobb på «Seilduken» og var sjeleglad da hun fikk bo under kjøkkenbordet hos en kollega som bodde på ett rom og kjøkken med sin familie på fire.

– Det var sånn det var.

– Lenge har jeg tenkt at besteforeldrene mine i Skalbukilen på Åsnes Finnskog, Emma og Carl Johan Tendø, kunne fortjene en omtale.

Jeg vil hedre bestemors og bestefars minne med noen glimt og bilder.

Boka handler om et arbeidsomt og nøysomt ektepar som var trofaste mot hverandre i et livslangt ekteskap De skapte et trygt og trivelig hjem for sine 12 barn.

– Mine historier er jo fra Kvelde spesielt og Lågendalen generelt, men det er ingen tvil om at alle bygdesamfunn rundt om i Norge kan skilte med de samme opplevelsene.

Helt siden Bjørn Bergene kom ut med «Sladrehank og rompeløfter» i 1996 har publikum kunnet glede seg over kveldemannens muntre erindringer om livet på landsbygda på 50-tallet. Personlig og allmenngyldig, humoristisk og alvorlig.

Brandval historielags kalender er virkelig det – historisk – for tretti år med kalenderutgivelse er et aldri så lite jubileum.

– Vi håper like mange som tidligere år har lyst til å kjøpe kalenderen. Her er mye fin lokalhistorie i bilder og tekst, sier Holter, som sammen med Haavard Noer, Ole Johannes Østberg og Ole Erik Ruud står for det meste av kalenderarbeidet.

Amerikanske forskere hevder de har funnet en hittil ukjent menneskeart. Det eneste sporet fins i DNAet til moderne mennesker.

– Det virker veldig troverdig, sier Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Funnet ble gjort av forskere ved Universitetet i Utah og MD Anderson i Texas ved å analysere arvematerialet til mennesker på øyer i sørvestre Stillehavet, ifølge Phys.org.

Bind I i bok­se­ri­en Haldens his­to­rie  om­hand­ler Haldens lo­kal­his­to­rie fra 1665 til 1826. Bind II gjel­der for tids­pe­ri­oden 1826-1940, og ble gitt ut i 2014.

For­fat­ter er Sven G. Eli­as­sen og fo­to­gra­fe­ne Jørn Bøh­mer Olsen og Stein Johnsen.

Flere artikler …

Underkategorier

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler