– Mine historier er jo fra Kvelde spesielt og Lågendalen generelt, men det er ingen tvil om at alle bygdesamfunn rundt om i Norge kan skilte med de samme opplevelsene.

Helt siden Bjørn Bergene kom ut med «Sladrehank og rompeløfter» i 1996 har publikum kunnet glede seg over kveldemannens muntre erindringer om livet på landsbygda på 50-tallet. Personlig og allmenngyldig, humoristisk og alvorlig.

Brandval historielags kalender er virkelig det – historisk – for tretti år med kalenderutgivelse er et aldri så lite jubileum.

– Vi håper like mange som tidligere år har lyst til å kjøpe kalenderen. Her er mye fin lokalhistorie i bilder og tekst, sier Holter, som sammen med Haavard Noer, Ole Johannes Østberg og Ole Erik Ruud står for det meste av kalenderarbeidet.

Amerikanske forskere hevder de har funnet en hittil ukjent menneskeart. Det eneste sporet fins i DNAet til moderne mennesker.

– Det virker veldig troverdig, sier Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Funnet ble gjort av forskere ved Universitetet i Utah og MD Anderson i Texas ved å analysere arvematerialet til mennesker på øyer i sørvestre Stillehavet, ifølge Phys.org.

Bind I i bok­se­ri­en Haldens his­to­rie  om­hand­ler Haldens lo­kal­his­to­rie fra 1665 til 1826. Bind II gjel­der for tids­pe­ri­oden 1826-1940, og ble gitt ut i 2014.

For­fat­ter er Sven G. Eli­as­sen og fo­to­gra­fe­ne Jørn Bøh­mer Olsen og Stein Johnsen.

De kalte den «Operasjon Asfalt», og den ble svart som asfalt; et slags moralsk bunnpunkt i norsk etterkrigshistorie.

Da man i 1951 samlet inn likene av sovjetiske soldater og krigsfanger, pakket dem i asfaltsekker og pappesker og sendte dem til Tjøtta på Helgeland, mens blod og likrester fløt rundt på gulvet av lastebiler og lasterommene på frakteskuter.

– Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftinga til eit prosjekt som skal sørgje for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal blant annet gå til å arrangere arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner og på den måten stimulere til gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie.

Ronny Trælvik og Lill-Karin Elvestad har reist rundt i hele fylket og hentet informasjon og bilder fra store og små kirkebygg.

I dette andre bindet av «Kirkene i Troms» har de sett nærmere på 32 av kirkene, fra Kvænangen og Nordreisa i nord til Harstad og Ibestad i sør.

Flere artikler …

Underkategorier

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler