Amerikanske forskere hevder de har funnet en hittil ukjent menneskeart. Det eneste sporet fins i DNAet til moderne mennesker.

– Det virker veldig troverdig, sier Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Funnet ble gjort av forskere ved Universitetet i Utah og MD Anderson i Texas ved å analysere arvematerialet til mennesker på øyer i sørvestre Stillehavet, ifølge Phys.org.

Bind I i bok­se­ri­en Haldens his­to­rie  om­hand­ler Haldens lo­kal­his­to­rie fra 1665 til 1826. Bind II gjel­der for tids­pe­ri­oden 1826-1940, og ble gitt ut i 2014.

For­fat­ter er Sven G. Eli­as­sen og fo­to­gra­fe­ne Jørn Bøh­mer Olsen og Stein Johnsen.

De kalte den «Operasjon Asfalt», og den ble svart som asfalt; et slags moralsk bunnpunkt i norsk etterkrigshistorie.

Da man i 1951 samlet inn likene av sovjetiske soldater og krigsfanger, pakket dem i asfaltsekker og pappesker og sendte dem til Tjøtta på Helgeland, mens blod og likrester fløt rundt på gulvet av lastebiler og lasterommene på frakteskuter.

– Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftinga til eit prosjekt som skal sørgje for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal blant annet gå til å arrangere arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner og på den måten stimulere til gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie.

Ronny Trælvik og Lill-Karin Elvestad har reist rundt i hele fylket og hentet informasjon og bilder fra store og små kirkebygg.

I dette andre bindet av «Kirkene i Troms» har de sett nærmere på 32 av kirkene, fra Kvænangen og Nordreisa i nord til Harstad og Ibestad i sør.

1. Grøss og gru på Tusenfryd

Den amerikanske Halloween-tradisjonen har kommet for å bli. Liker du grøssende gru kan du for eksempel sette kursen mot Tusenfryd som ikke har stengt dørene for sesongen riktig ennå. Fornøyelsesparken har bygd opp tre skrekkelige labyrinter og skal skremme deg med blodtørstige zombier, skumle klovner og en litt snillere labyrint for barn mellom 5 og 8 år.

Hvor: Tusenfryd

21. oktober 2016 er det 100 år siden Harry Lagert ble født. Det er i år også ti år siden han døde (6. april 2006).

Harry Lagerts Nattcup går hver høst i regi av Nydalens Skiklubs orienteringsgruppe. Noen stor orienteringsløper var han imidlertid ikke ifølge selg selv, men han betydde mye for o-idretten likevel – og var en ener i andre grener.

Flere artikler …

Underkategorier

 

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler