- De fleste spor etter den tyske okkupasjonsmakten er borte. Ormsund leir er den eneste hele gjenværende av mange tyskerleire og brakkeområder i Oslo. Siden tyskerleirene er en sentral del av byens etterkrigshistorie, bør vi bevare denne eiendommen, sier Oslos Byantikvar, Janne Wilberg, som har varslet fredning av den historiske eiendommen som li

...

Les mer på Aftenposten Osloby

Flere artikler …

Underkategorier

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler