Har du samer i slekta?

Slekt og Data
Typografi

6. februar er samefolkets dag. For å finne samer i Norge gjør vi som med andre her i landet, vi går til folketellinger og kirkebøker. Men siden en del samer flyttet mye på seg kan det være en utfordring å finne dem i kildene.

I kirkebøker/folketellinger kan vi se at samer ofte er innført med tilnavnet Lap eller Fin. I områder hvor det er mange samer kan vi også se at de norske har fått tilnavnet Nordmann.

Les mer på DIS-Norges nettsider

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler