Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990 og skiftet i 2016 navn til Slekt og Data

Seniornett Norge arrangerer den årlige landsdekkende SeniorSurf-dagen 22. september 2016. I år har de et spesielt fokus på slektsforskning.

SeniorSurf-dagen er Norges største landsdekkende IT-arrangement, med lokale arrangementer på bibliotek, frivilligsentraler, lokale Seniornett-foreninger og andre steder. De skriver at dagen er ment som et lavterskel-tilbud for seniorer, hvor de kan få en innføring i ulike temaer.

Læremateriell I samarbeid med Slekt og Data, har det blitt utarbeidet lærestoff om slektsforskning for nybegynnere.

Foreningene Slekt og Data og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kvenniliitto arrangerte i sommer en fire dagers slektsforskertur langs Tornedalen. Det ble en reise tilbake til røttene for deltakerne.

Turen var for medlemmer av lokale Slekt og Data-grupper og Kvenforeninger i Finnmark og Troms. Turdeltakerne hadde, som svært mange her nord, aner fra området.

Underveis vekslet vi med å besøke ulike steder på finsk og svensk side av grenseelven.

Folketelling 1875 var en landsomfattende folketelling som ble utført den 3. januar 1876. Den viser at Norge hadde 1 813 424 innbyggere.

Litt historikk: I 2011 startet dette som et samarbeidsprosjekt mellom DIS-Norge og FamilySearch og hvem som helst kunne bli med i registreringsarbeidet. Det var ingen krav om forkunnskaper eller tilknytning til Norge så registreringene inneholdt endel skrivefeil. For et par år siden tok Registreringssentralen for Historiske Data i Tromsø over ansvaret for å få det registrerte materialet korrekturlest.

Husker du din første skoledag? Akkurat enkeltelevers minner om denne dagen finner vi kanskje ikke så mye om i kildene, men det er nok av annen nyttig informasjon der.

I disse dager er elevene på vei inn i klasserommet igjen etter ferien eller for aller første gang, slik som så mange generasjoner før dem har gjort tidligere. Flere generasjoners skolegang kan vi også følge i kildene.

Svenske Släktforskardager 2016 i Umeå 19.-21. august

Kart Trondheim -> Umeå

Den organiserte slektsforskervirksomheten i Sverige er noe annerledes bygd opp enn det vi er vant til her i landet, og deres Slektsforskerdager er også helt annerledes enn hos oss.

I Sverige arrangeres de svenske slektsforskerdager som et landsomfattende arrangement i mye større skala enn her i Norge. Disse arrangementene går på rundgang mellom de ulike lokale grupper og lag rundt omkring i landet.

Hva med å da bruke anledningen til å drive litt muntlig slektsforskning? Her får du noen gode tips til hva du bør spørre om.

Som de fleste vet er slektsforskningens første bud å snakke med alle tilgjengelige, muntlige kilder. Enten det er foreldre, besteforeldre eller kanskje oldeforeldre. De vet mer enn deg. Spør og grav både om deres egen historie, og om familiens.

Flere artikler …

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler