Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990 og skiftet i 2016 navn til Slekt og Data

Svenske Släktforskardager 2016 i Umeå 19.-21. august

Kart Trondheim -> Umeå

Den organiserte slektsforskervirksomheten i Sverige er noe annerledes bygd opp enn det vi er vant til her i landet, og deres Slektsforskerdager er også helt annerledes enn hos oss.

I Sverige arrangeres de svenske slektsforskerdager som et landsomfattende arrangement i mye større skala enn her i Norge. Disse arrangementene går på rundgang mellom de ulike lokale grupper og lag rundt omkring i landet.

Hva med å da bruke anledningen til å drive litt muntlig slektsforskning? Her får du noen gode tips til hva du bør spørre om.

Som de fleste vet er slektsforskningens første bud å snakke med alle tilgjengelige, muntlige kilder. Enten det er foreldre, besteforeldre eller kanskje oldeforeldre. De vet mer enn deg. Spør og grav både om deres egen historie, og om familiens.

Onsdag sendt vi ut en felles e-post til alle våre medlemmer med link til det nye nyhetsbrevet. Beklageligvis skjedde det da en teknisk feil i systemet vårt, som førte til at flere opplevde å få tilsendt denne e-posten flere ganger. Vi jobber nå med åfinne ut hvor i systemet feilen ligger. Vi beklager!

Vidar Øverlie er primus motor for slektforskerprisen i Larvik, som har blitt delt ut til lokale ungdommer i to år. Han sier prosjektet fører til at viktig slektshistorisk informasjon ikke går tapt, og at det kan skape en livsvarig interesse for slektforskning hos nye generasjoner.

Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg har nå vært pensjonist i et par år, etter et yrkesaktivt liv i oljeselskapet Shell, både i Norge og internasjonalt.

I Norge har havet vært levebrød for mange i hundrevis av år, og 25. juni er det Internasjonal dag for sjøfolk. Her får du noen historiske kilder som er knyttet til nettopp denne yrkesgruppen.

Genress finner du mye ved å søke på ordene «sjø» og «sjømenn». Blant annet har distriktslaget vårt i Vestfold digitalisert mange maritime kilder. Her finner man blant annet flere eksamensprotokoller fra sjømannsskolen i Sandefjord.

Et nytt nummer av Slekt og Data er nå sendt ut til alle våre medlemmer.

Her kan du blant annet lese om landsmøtet til organisasjonen i april og om sakene som ble tatt opp der. Du kan også lese mer om hanseatene i Bergen og Slekt og Data Hordalands prosjekt med å spore opp deres etterkommere. Du finner også en sak om Astoria, en norsk småby i Midtvesten.

I disse dager er elever og studenter på vei inn i sommerferien, etter å ha lagt bak seg nok et skoleår med lesing, pugging, undervisning og eksamener. Så er spørsmålet, hvilke elev- og studentkilder kan vi finne i arkivene?

Skole- og studietiden er noe man husker tilbake på på forskjellig vis. For noen var det den beste tiden i livet, for andre var det mest noen lange og litt uinteressante år og for en tredje gruppe var det kanskje en kombinasjon.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler