Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990 og skiftet i 2016 navn til Slekt og Data

Renathe-Johanne Wågenes (44) fikk nylig Slekt og Datas hedersbevis for de utallige dugnadstimene hun har lagt ned for å skape den gravminnebasen vi kjenner i dag. Nå inneholder basen, som hun tok initiativ til å lage i 2004, over 2,6 millioner gravminner.

Kan du fortelle litt om deg selv? – Jeg bor på Askøy, er gift og har tre barn. Jeg jobber på Statsarkivet i Bergen hvor jeg er så heldig å få jobbe med hobbyen min.

Slekt og Data er nå navnet på Norges største organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie. På landsmøtet i Bergen ble forenklingen og tydeliggjøringen av organisasjonens navn vedtatt med solid flertall.

Navnet vårt har endret seg litt gjennom tidene. Organisasjonen ble stiftet 12. januar 1990 og fikk navnet DIS-Norge. Initiativtakerne var en fremsynt datainteressert gjeng. De ønsket å ta i bruk dataverktøy i slektsforskningen, i en tid da PC-er ennå ikke var allemannseie.

Landsmøtet i Bergen er nå over. Der ble nytt styre for de to neste årene valgt.

Tone Moseid fra Vestfold ble enstemmig gjenvalgt til styreleder. Ellers ble fire nye medlemmer valgt inn, og tre gjenvalgt. Disse er:

Morten Thorvaldsen (1978) fra Vestfold, styremedlemPer Ove Uthaug (1948) fra Hordaland, styremedlem.Jonny Lyngstad (1950) fra Møre og Romsdal, styremedlem.Bente Nordhagen (1955) fra Nord, styremedlem.Viggo Eide (1955) fra Salten, styremedlem.

Under landsmøtemiddagen lørdag 23.april fikk Renathe-Johanne Wågenes tildelt DIS-Norge, Slekt og Datas hedersbevis 2016 for sitt arbeid med organisasjonens gravminneprosjekt.

Renathe-Johanne Wågenes bor i Bergen og jobber til daglig på byens statsarkiv. Hun tok initiativ til å opprette en søkbar base for gravminner, etter å selv ha besøk mange gravplasser gjennom årene i forbindelse med sin slektsforskning. I 2004 ble prosjektet vedtatt som et nytt satsingsområde av DIS-Norge, Slekt og Data.

Ser du med gru frem til den dagen Digitalarkivet endrer sine løsninger for kirkebøker og tinglysningsmateriale? Ikke fortvil. Her får du en forklaring på hvordan den nye løsningen fungerer.

Digitalarkivet kunne nylig informere om at de onsdag 27. april og mandag 2. mai går offisielt over til de nye løsningene for skannet tinglysingmateriale og skannede kirkebøker. Dette innebærer at lenker til gamle løsninger omdirigeres og heretter vil peke til de nye løsningene.

DIS-Hordaland har dei siste to åra hatt eit ekstra fokus på hanseatane. Målet er å lage ei oversikt over dei 2500 hanseatane som busette seg i Norge og deira etterkommarar.

9-12.juni er det venta opptil 500.000 besøkande i Bergen sentrum når byen er vertskap for Hansadagene. Arrangementet rullerer mellom byar tilknytt Hansanettverket, som er eit nettverk av byar som historisk var tilknytt kvarandre gjennom middelalderens hanseatiske liga.

På Norsk Folkeminnesamling ligg eit gamal fotoalbum frå 1890 med påskrifta Telemarken Dette vekte nysgjerrigheita til Kyrre Kverndokk, professor i kulturvitskap, og tre kollegaer, og sidan 2013 har dei prøvd å spore opp historia til dei 48 fotografia.

Dei fire forskarane visste at fotoalbumet inneheldt foto frå Moltke Moe sitt feltarbeid, men utover dette hadde dei få opplysningar. Moe var Nordens første professor i folkloristikk og drog på fleire lange innsamlingsreiser for å dokumentere norske folketradisjonar.

Flere artikler …

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler