Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990 og skiftet i 2016 navn til Slekt og Data

DIS-Hordaland har dei siste to åra hatt eit ekstra fokus på hanseatane. Målet er å lage ei oversikt over dei 2500 hanseatane som busette seg i Norge og deira etterkommarar.

9-12.juni er det venta opptil 500.000 besøkande i Bergen sentrum når byen er vertskap for Hansadagene. Arrangementet rullerer mellom byar tilknytt Hansanettverket, som er eit nettverk av byar som historisk var tilknytt kvarandre gjennom middelalderens hanseatiske liga.

På Norsk Folkeminnesamling ligg eit gamal fotoalbum frå 1890 med påskrifta Telemarken Dette vekte nysgjerrigheita til Kyrre Kverndokk, professor i kulturvitskap, og tre kollegaer, og sidan 2013 har dei prøvd å spore opp historia til dei 48 fotografia.

Dei fire forskarane visste at fotoalbumet inneheldt foto frå Moltke Moe sitt feltarbeid, men utover dette hadde dei få opplysningar. Moe var Nordens første professor i folkloristikk og drog på fleire lange innsamlingsreiser for å dokumentere norske folketradisjonar.

Nettsiden til DIS-Norge, Slekt og Data er nede onsdag 13. april fra klokken 09.00 til 14.00.

Onsdag klokken 09:00 tas vår server ned for vedlikehold. Forventet nedetid vil være frem til klokken 14:00 samme dag. Dette betyr at du ikke vil komme inn på nettsiden i denne perioden.

Det kan også være noe ustabilitet på tjenestene mens vedlikeholdsarbeidet pågår. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Genress (Genealogiske ressurser) er DIS-Norge, Slekt og Datas lenke- og ressurssamling. Nå har den kommet i ny drakt.

Slektsforskning

Genress er den mest omfattende samlingen av lenker til slektshistoriske kilder i Norge. Den bygger på en database som opprinnelig ble etablert av Asle Jonassen, men har i årenes løp blitt supplert med utallige ressurser.

Brukermedvirkning De største endringene mellom gammel og ny løsning er at den nye versjonen av Genress er mindre tekstrik, at man kan "Vise Detaljer", inklusive omslagsfoto, på den enkelte ressurs, samt at besøkende gis mulighet til å legge inn endringsforslag på ressursinformasjon og kategoribeskrivelser, som må godkjennes av administratorer.

11.april vedtok Kirkerådet at homofile får gifte seg i kirken. Visste du at det også finnes et eget arkiv for homofiles historie i Norge?

Skeivt arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Arkivet er en del av Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og gir en samfunnsmessige forståelsene om hvordan det har vært å være homofil gjennom historien.

Da kan har vi et tips du kan dele med dem. Nå har nemlig Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og DIS-Norge, Slekt og Data lansert en brosjyre på engelsk med tips til slektsforskning i Norge.

Norge har i perioder hatt stor utvandring til utlandet. På 1800- og 1900-tallet reiste blant annet rundt 800.000 nordmenn til USA, og også mange andre land tok i mot nordmenn på jakt etter et nytt liv.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler