Denne gangen skal den erfarne slektsforskeren Bård Erling Ofstad holde foredraget: "En slekt Fyhn"

En rekke slekter innvandret gjennom flere århundrer til Norge for å søke lykken. Mange kom fra Danmark, noe som var naturlig siden vi var en del av det dansk-norske riket. Andre kom fra Sverige og Tyskland. Slekten Fyhn hadde antagelig forbindelser med øya Fyhn i Danmark. Å følge en spesiell slekts opprinnelse og utvikling vil være et svært interessant eksempel på innvandrete slekter til Norge.

Fra NSF ble stiftet i 1927 har alle årsmøtene vært i Oslo. Styret i foreningen synes derfor det er på tide at vi kommer oss ut av Oslo, og derfor har styret besluttet å ha årsmøtet i Trondheim i år.
Adressen er Gunnerusbiblioteket i Kalvskinnsgata 1B, lørdag 21 mai kl 15.00

Program:

  • 15:00 Sølvi Løchen ønsker velkommen til møtet og sier kort litt om biblioteket, deres samlinger og temautstillingen i biblioteket.

NSF kommer i tiden framover til å konsentrere seg om å publisere kilder som ikke er så lett tilgjengelig. En av de kildene er fangeprotokoller som det blir publisert flere av utover våren.
NSF håper også at dette materialet blir så godt mottatt at flere vil velge å melde seg inn i foreningen slik at NSF får økonomi til å fortsette skanningen og fotograferingen, da dette er både tidkrevende og kostbart.

Den nye hjemmesiden (en helt annen plattform) begynner å ta form, og vi arbeider nå med å finne ut hva den nye skal inneholde, og samtidig finne nye kilder vi mener er nyttige innen slektsforskning. Lars Ove Wangensteen fant ut at fangeprotokoller kan gi mange nyttige opplysninger, og han har nok tatt over 1000 bilder allerede, både fra Tukthuset/Kvinnefengselet i Oslo og andre fengseler. Register 1864-1879 (Tukthuset): genealogi.no/straff/tukthuset-register1864-1879.pdf

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler