Sidebar

Filtrer kildene

23
man, okt
3 Nye artikler

Snart kommer det ny hjemmeside for Norsk Slektshistorisk Forening

NSF
Typografi

Vi holder på med å bygge opp en ny hjemmeside. En av årsakene til det er blant annet at vi da får en hjemmeside som er tilpasset både lesebrett og smarttelefoner. Ellers var det på tide å få ryddet litt på den gamle siden, da mye er både utdatert og mye er  publisert på bokhylla.no og vil da bli fjernet.  Ellers vil noe av det nye bli:

  • Søk i NSFs rikholdige bibliotek med over 13000 titler
  • Søk i NSFs Slektsbutikk (nettbutikken vil i framtiden hete "Slektsbutikken")
  • Ny Slektsbutikk med etterhvert store mengder bygdebøker og årbøker
  • Egen "lakune-side" hvor det blir lagt ut mye materiale (I første omgang Eidsvoll og Fron)
  • Lokalavdelingene vil få egen side hvor de kan informere om sin virksomet
  • Pluss mange andre forbedringer når det gjelder layout og innhold

Når den nye siden er oppe og går kan vi ikke på nåværende tidspunkt si, men det blir ikke så veldig lenge til

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler