Hva skjer med den nye hjemmesiden?

NSF
Typografi

Den nye hjemmesiden (en helt annen plattform) begynner å ta form, og vi arbeider nå med å finne ut hva den nye skal inneholde, og samtidig finne nye kilder vi mener er nyttige innen slektsforskning. Lars Ove Wangensteen fant ut at fangeprotokoller kan gi mange nyttige opplysninger, og han har nok tatt over 1000 bilder allerede, både fra Tukthuset/Kvinnefengselet i Oslo og andre fengseler. Register 1864-1879 (Tukthuset): genealogi.no/straff/tukthuset-register1864-1879.pdf

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler