Fangeprotokoll for Kristiania tukthus 1864-1879

NSF
Typografi

NSF kommer i tiden framover til å konsentrere seg om å publisere kilder som ikke er så lett tilgjengelig. En av de kildene er fangeprotokoller som det blir publisert flere av utover våren.
NSF håper også at dette materialet blir så godt mottatt at flere vil velge å melde seg inn i foreningen slik at NSF får økonomi til å fortsette skanningen og fotograferingen, da dette er både tidkrevende og kostbart.

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler