Søkbart innhold og forfatterregister til NST bind 1-43 (1927-2013)

NSF
Typografi

Dette er egentlig ikke noe nytt, men vi har samlet alt i en pdf-fil som er søkbar slik at det blir mer oversiktlig.
Det finnes et restlager på noe av det som kan selges i papirformat, og de 25 første bindene kan kjøpes som CDer gjennom nettbutiken
Søkbart innhold og forfatterregister til NST bind 1-43 (1927-2013
 

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler