Arrestjournaler for Elverum hjelpefengsel 1864-1905. Mange hundre innsatte

NSF
Typografi

Ca 1 april vil NSF presentere sin nye hjemmeside som vil bli mye annerledes og bedre enn den nåværende.
Derfor vil det ikke bli så mye nytt på denne siden før det, så kanskje dette blir den siste "nyhetssaken": Arrestjournal for Elverum hjelpefengsel 1864-1881
Arrestjournal for Elverum hjelpefengsel 1886-1905

 

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler