NSF avd. Trøndelag arrangerer ny slektskveld på Gunnerusbiblioteket 12 april kl. 18.30

NSF
Typografi

Denne gangen skal den erfarne slektsforskeren Bård Erling Ofstad holde foredraget: "En slekt Fyhn"

En rekke slekter innvandret gjennom flere århundrer til Norge for å søke lykken. Mange kom fra Danmark, noe som var naturlig siden vi var en del av det dansk-norske riket. Andre kom fra Sverige og Tyskland. Slekten Fyhn hadde antagelig forbindelser med øya Fyhn i Danmark. Å følge en spesiell slekts opprinnelse og utvikling vil være et svært interessant eksempel på innvandrete slekter til Norge.

Les mer på Norsk slektshistorisk forenings nettsider

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler