Etter en forholdsvis kort prosess foreslår nå den svenske regjering i sitt budsjettforslag å kompensere det svenske Riksarkivet for de økonomiske tap de vil lide på å gjøre arkivmateriale gratis tilgjengelig.

I siste nyhetsbrev fra det svenske riksarkivet (SVAR) fremkommer det at de nå fjerner muligheten til å tegne abonnement på de slektshistoriske kildene utover 6 måneder. Dette gjør de i påvente av en beslutning fra den svenske regjeringen om at SVAR skal tilby slektshistoriske kilder gratis, på samme måte som Arkivverket i Norge allerede gjør via Digitalarkivet.

De fleste har nok en eller flere slektninger som utvandret til USA. Mange av disse utvandrernes skjebne har i ettertid forblitt ukjent for den gjenværende slekten i Norge. Muligens døde de uten etterkommere, kanskje er det en stor amerikansk familie i USA man ikke vet om. Uansett kan det være både dyrt og vanskelig å finne ut hva som skjedde med han eller hun som utvandret.

Etter at mobiltelefonene fikk kameraer som kunne matche seg med de beste digitalkameraene har vi knipset bilder som aldri før. Vi har alltid kameraet med oss og det tar lynkjapt de bildene vi ønsker, som regel også i langt bedre oppløsning enn hva vi egentlig trenger. Går vi 200 år tilbake i tid var bare det å ta et fotografi en fremtidsfantasi og det skulle fortsatt gå mange tiår før den vanlige mann i gata anså det som normalt å bruke tid og penger på fotografering. 

Har du noen gang vært i et offentlig bygg eller andre steder og sett at de har trådløst nett, men du får ikke koblet deg på med ditt nettbrett eller din bærbare PC? Kanskje har du vært på besøk hos en slektning som tilhører den nå svært sjeldne delen av befolkningen uten trådløst nett i huset eller kanskje han eller hun bare ikke kan dele passordet med deg. 

Historiske kart har etterhvert blitt svært tilgjengelig på nett. Et Google-søk på historiske kart vil vise en rekke nettsider som har samlet kart over en større eller mer begrenset del av Norges land. To sider utmerker seg imidlertid som svært gode for generelle kartsøk når man vil se litt nærmere på hvordan en slektnings verden fortonet seg i han eller hennes samtid. 

Tidligere i år ba Sveriges minister for Kultur- og demokrati, Alice Bah Kuhnke (MP) det svenske Riksarkivet, også kjent som SVAR, om en konsekvensutredning for en eventuell fri tilgang til det arkivmateriale man i dag må betale for å få tilgang til. Svaret har nå kommet og kort fortalt ønsker det svenske riksarkivet å bli kompensert for innteketstapet dette vil medføre for arkivet.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler