Tidligere i år ba Sveriges minister for Kultur- og demokrati, Alice Bah Kuhnke (MP) det svenske Riksarkivet, også kjent som SVAR, om en konsekvensutredning for en eventuell fri tilgang til det arkivmateriale man i dag må betale for å få tilgang til. Svaret har nå kommet og kort fortalt ønsker det svenske riksarkivet å bli kompensert for innteketstapet dette vil medføre for arkivet.

I motsetning til Norge har Sverige ikke hatt fri tilgang til slektshistoriske kilder på nettet. Det svenske Riksarkivet har krevd at brukerne har betalt over 1000 kroner per år for å få tilgang til materialet på nett. Nå har imidlertid den svenske regjeringen gitt Riksarkivet i oppdrag å hastevurdere forutsetningene for avgiftsfri og åpen arkivinformasjon.

Tidligere har det blitt utgitt 5 bind i serien Onsøys historie, nå skal sjette bind skrives. Det er Nils Einarsson Øy som har fått oppdraget av Fredrikstad kommune i samarbeid med Onsøy Bygdebokkomite og Onsøy Historielag.

Det finnes en rekke kilder å fordype seg i når man gransker sin egen slekt, mens noen kilder avdekker spesielle deler av forfedres historie og kan være nøkkelen til å komme videre med en slektsnøtt er andre slektshistoriske kilder mer som rammeverket til å danne hovedrammene rundt slektens historie. Her er fem slektshistoriske kilder du bør kjenne til.

Gjennom tjenesten "Bokhylla" har Nasjonalbiblioteket som mål å digitalisere alt som er utgitt i Norge på 1900-tallet. For å få dette til betales det en sum per digitalisert side til Kopinor, som ivaretar rettigheshavernes interesser. Enkelte bøker har i senere tid blitt trukket fra "Bokhylla" av ulike grunner, men de aller fleste utgivelsene kan man i dag søke opp digitalt.

Du vet det kanskje ikke, men en av dine slektninger døde helt sikkert av Paralysis cordis. Når man leter gjennom kirkebøkene etter en slektnings dødfall får vi av og til oppgitt dødsårsaken. Desverre er ofte dødsårsaken som er oppgitt noe vi ikke bruker i dagligtale i dag og det kan være vanskelig å forstå hva de egentlige døde av.

Kjell Arne Brudvik har en imponerende slektsside hvor han blant annet bruker det nettbaserte slektsprogrammet TNG. Her har han i tillegg til informasjon samlet en del spennende materiell som gjør siden hans interessant også for de som ikke nødvendigvis finner slektninger i databasen hans. 

Oversikten over "Latineske ord og uttrykk på dødsårsaker" er en gullgruve for deg som klør deg selv i hodet og tenker "Jeg ser det står en dødsårsak i kirkeboka, men hva betyr den egentlig?". 

Hele 683 latinske ord og uttrykk er i skrivende stund samlet i oversikten som har sin opprinnelse i en oversikt fra Tomas Ahlbeck fra Sverige. Listen fra Ahlbeck finnes ikke lenger på nett, men Brudvik fikk lagret den før den forsvant og har i ettertid bygget på den slik at den i dag har blitt en enda større oversikt. 

Som følge av at listen har sin opprinnelse i sverige er de fleste dødsårsakene på latin kun oversatt til svensk, men heldigvis er svensk et språk de fleste nordmenn også behersker. 

Har du en slektning som ikke spiste nok grønnsaker kan det være at han eller hun døde av "Scorbutus" også bedre kjent somskjørbuk. Står det "Pneumonia" som dødsårsak var nok Lungebetennelse grunnen. 

For at du ikke skal glemme den, har vi også lagt en lenke til Brudviks oversikt i Kildeguiden.

Og dersom du lurer så er Paralysis cordis i dag bedre kjent som hjerteinfarkt.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler