Københavns Stadsarkiv jobber ufortrødent videre med å publisere slektshistoriske kilder på nettet. Denne gangen har de publisert borgerlige vielser fra København fra perioden 1851 til 1922, helt gratis på nett.

Stiftelsen Arkivet har sine lokaler i Kristiansand. Der drives det forskning på norsk okkupasjonshistorie og stedet er senter for historieformidling og fredsbygging. Det blir også formidlet forskjellige aktiviteter her med utgangspunkt i den lokale krigshistorien.

Vi kjenner alle til den store utvandringen til Amerika fra Norge og resten av Europa på 1800-tallet. Ifølge Wikipedia utvandret ca 800 000 nordmenn. Fra før hadde Amerika innført slaver fra Afrika og under gullrushet kom det også mange mennesker fra de asiatiske landene.

Nå har Richard Morrill i bladet The New Geografi kommet med en studie av rase-, slekts- og genetisk sammensetning av befolkningen i de forskjellige statene i USA.

Vil du vite mer om trollmannen Harry Potter? Hans forfedre, hvordan de bygget opp formuen sin og hvordan Usynlighetskappen ble i familiens eie?

Er det noe som kan kalles norske gener, og hva er i så fall spesielt med dem? Hvordan har inn- og utflytting påvirket genene, og følger gener og dialekter samme geografiske mønster? Analyse av genetisk materiale fra de aller eldste nordmennene kan bli viktig for fremtidig medisinsk behandling av ulike «folkegrupper».

Slekt1 har kommet over en artikkel fra Bioteknologirådet, skrevet av Eivind Hovig i 2010. Fem år er lang tid og mye kan ha forandret seg siden den tid, men Hovig har noen interessante perspektiver som kan være verdt å lese, så vi har valgt å dele artikkelen med dere likevel.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler