Ifølge Wikipedia er det to Bull-slekter i Norge. Begge er kommet via Danmark, men stammer opprinnelig fra England. Innbyrdes slektskap kan likevel ikke påvises, men begge slektene har hatt fremstående personligheter som har gjort seg gjeldene innen kunst eller norsk næringsliv.

Den søndenfjeldske eller tønsbergske kom omkring 1670. Slektsvåpenet som er avbildet her er, ifølge genealogi.no, Tønsbergslektens våpen.

Forfatteren Jacob Breda Bull (1852-1930) var en norsk forfatter som skrev flotte folkelivsskidringer fra Østerdalen. Han ble født i Rendalen 25. mars 1853 som sønn av sokneprest Matthias Bull og Henrietta Magrethe Breda. Hans sønn, dikteren Olaf Jacob Martin Luther Bull (1883-1933), var blandt norges fremste lyrikere på sin tid. Hans sønn igjen, Jan Breda Bull (1927-1985), var forfatter og teaterinstruktør.

Av andre fremtredende personligheter kan nevnes Stortingsrepresentant Jacob Bull (1784-1850).

Som en kuriositet kan også nevnes at en av Jens Stoltenbergs forfedre også kom fra denne slekten. Det var Karen Matea Bull (1775-1859) som var gift med eidsvollmannen Carl Peter Stoltenberg (1770-1830).

Se Slekt1's oppføring av Bullfamilienes slektsbøker 

 

Med Jakob Oftebro i hovedrollen kommer den danske filmen Gullkysten på norske kinoer til vinteren. Filmen tar utgangspunkt i året 1836 og er inspirert av den danske botaniker Wulff Joseph Wulffs (spilt av Oftebro) brev og dagboknotater og bygger på virkelige hendelser og personer fra tiden da slavehandel offisielt ikke lenger ble bedrevet. 

Dansk Slægtgårdsforening ble stiftet i 1941 med formål å bevare de danske slektsgårdene i familiens eie. Fordi dette ikke lenger er mulig arbeider foreningen nå videre med å bevare kunnskapen om og historien til de gamle danske slektsgårdene. 

Slægtsgårdsarkivet befinner seg i Landbrugsmuseet Gl. Estrup Randersvej 4, 8963 Auning, og du kan gå online og se hva arkivet inneholder.

Slægtsgårdsdatabasen oppdateres stadig og omfatter alle gårdene som er omtalt i Slægtsgårdsarkivet. For hver gård er det en kort oversikt, men opplysningene er dessverre ikke på internett. Kopi af oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Slægtsgårdsarkivet.

Foreningen har et medlemsblad som kommer ut 6 ganger i året og de første sidene er online så innholdsfortegnelsen kommer fram.

I 2000 hadde Dansk Landbrugsmuseum i Gl. Estrup en utstilling om Slægtsgårdsarkivet, Dansk Slægtsgårdsforening og 28 utvalgte danske slektsgårder fra forskjellige steder i Danmark.

Dansk Slægtsgårdsforening har bevart utstillingen som en online utstilling. Fra hver av disse 28 gårdene er det en kort historisk oversikt samt en liste over eiere pg en rekke fotografier, malerier og andre ting som forteller om gårdens historie gjennem tidene. Merk at utstillingen ikke er ajourført siden 2000.

Se hva Slægtsgårdsarkivet inneholder her

Se online utstillingen her

Stadig flere aviser legger ut dødsannonsene som står på trykk i avisene, søkbart på nett. Glemte du å klippe ut en dødsannonse fra Aftenposten? Visste du at du kan søke den opp på aftenposten.no? 

Gedcom står for GEnealogical Data COMMunication (genealogisk datakommunikasjon) og er din beste venn dersom du ønsker å bytte fra et slektsprogram til et annet. Alle slektsprogram organiserer all informasjonen du legger inn på sin måte, men heldigvis finnes det en standard som alle slektsprogrammene forstår, nemlig Gedcom. 

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler