Emellanåt träffar jag på en person i källorna som träder ut ur historiens dunkel och får mig att vilja veta mer. Vem var den här personen?

En utförlig notis jag träffade på i förbigående i vigselboken för närkingska Ekeby midsommaren 1781 väckte min nyfikenhet på bruden Katarina Persdotter:

Att försöka reda ut hur en är släkt kan ta sin tid men ibland är det lätt. En ny träff på Family Finder var så nära som tremänning. En annan har vi inte rett ut än och en tredje är utredd efter lite letande.

Det här är ju spännande och kul, att hitta släktingar en inte visste om.

I England fick jag anledning besöka ett stort universitet, i vars arkiv en intressant porträttsamling kunde tänkas finnas.

Arkivorganisationen i England är inte alltid regionalt eller ens geografiskt organiserad – på samma sätt är det f.ö. i USA – varför dokument och arkivalier kan hamna lite varstans, gärna hos universiteten. Jag kontaktade arkivet i fråga via mail och bad att få komma och studera samlingen.

Att läsa dödböcker är oftast ganska förfärligt men också fascinerande. Emellanåt träffar man dock på poetiska skildringar som mildrar effekten av liemannens förehavanden.

Vad sägs om följande:

"Den 31 Augusti 1738 wijd Sohlens nedergång om afttonen afsombnade skiepparen Niclas Audaar på Mögöön och till sitt hwijlorum beledsagades den 10 September. Aetas 66 på 3ne weckor när."

På Kartografiska sällskapets årliga konferens i Gävle, Kartdagarna, presenterade agrarhistorikern Clas Tollin just en försvunnen men upphittad skatt.

Clas Tollin arbetar på Riksarkivet med nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna (1630-1655). Han är också projektansvarig för de yngre geometriska kartorna (1680-1700).

Det här är Elna Olsdotter. Hon avrättades den 20 december 1861 i Hörby i Skåne och begravdes på avrättningsplatsen.

Elna talar till mig när jag ser fotografiet, en bild som berör, snart 155 år efter hennes död. Det finns något i hennes blick och hennes ansiktsuttryck som gör att jag stannar upp.

Centrum för Näringslivshistoria har nyligen lanserat en ny bebyggelsehistorisk söktjänst tillsammans med Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning.

Brandförsäkringar kan ge en fantastiskt detaljerad inblick i till exempel anfädernas boendemiljö eller näringsverksamhet. I arkivet finns kyrkor, prästgårdar, herrgårdar, gods, landsbygdsindustrier, bondgårdar, torp, sillkokerier, villor med mera.

Flere artikler …

Filtrer slektskilder

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler