Sveriges Släktforskarförbund gör allt för att hjälpa släktforskarna i jakten på rötterna. Därför är det stor satsning på serien med handböcker. I dagarna kommer handbok nummer 14 ut. Det har titeln ”Vad står det?” och innehåller många goda råd om hur man tyder gammal handskrift. Författare till boken är Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell, två släktforskarexperter. – Den kommer att bli mycket läst. Och det är roligt med handböcker i olika specialområden, säger Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund.

I Helsingborg är det Stadsbiblioteket som gäller. Här står experter från Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening till förfogande med inte mindre än tolv erfarna släktforskare. – Ett råd till nybörjare som vill ha hjälp är att ta med namn och födelsedatum eller dödsdatum på den person man vill börja forska på, säger Anita Larsson i släktforskarföreningen i Helsingborg. I Helsingborg är det öppet hus mellan klockan 11 och 15.

Migrationscentret i Karlstad har under en längre tid försökt att få en balans mellan kostnader och intäkter, men har inte lyckats med detta. Enligt konkursansökan, som lämnades in till Värmlands tingsrätt under torsdagen, har föreningen skulder på 12,5 miljoner kronor och tillgångarna beräknas vara värda 2,5 miljoner. I dagsläget finns mellan 200 och 240 medarbetare runt om i landet, varav ett 50-tal i Värmland, fördelat på ett 20-tal lokalkontor, även i södra Sverige.

Samer har samma pappor historiskt sett som andra i Sverige. En bok baserad på DNA- teknik tar nu död på rasbiologernas tidigare påståenden om raser och att samer skulle tillhöra en lägre stående ras.

Totalt innehåller det omfattande programmet ett 20-tal aktiviteter. Här finns bland annat de populära onsdagscaféerna. Den 15 februari berättar till exempel Lena Sohlberg Wagner, specialist i allmänmedicin, distriktsläkare på vårdcentralen i Höör, om sina egna upptäckter med DNA-test som hjälp och inspiration inom släktforskningen. Det har nämligen visat sig att hennes farmor och hennes systrar har en koppling till kung Richard III av England. Den 15 mars föreläser Kenneth Molin, konstnär och bildlärare, hur det kan vara att växa upp i ett fosterhem.

Runebergs pappa hette Lorenz Ulrik Runeberg och han var sjökapten. Hans mamma hette Anna Maria, född Malm.

Pappan hämtade hem litteratur från sina resor till Sverige medan mamman ska ha varit bra på att berätta historier. Kanske det inspirerande unge Johan Ludvig till ett liv ägnat åt språk och dikter.

Som barn gick Johan Ludvig i skola bland annat i Vasa.

Karin Bojs och Peter Sjölund ger oss en ny bild av hur Sverige fick sin nuvarande befolkning – berättat via våra pappor.

Båda är experter på hur man släktforskar med hjälp av DNA. Nu har Karin Bojs och Peter Sjölund skrivit en bok tillsammans i detta ämne: ”Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren”.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler