Norwegian English

Slekt1


Artikler

Nøtterø : en bygdebok

Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

     Side
 Fjeldgrunden og jordsmonnet.   Av professor Jakob Schetelig   1 - 14 
 Oldtidens minder.   Av professor A. W. Brøgger  15 - 27 
 Planteveksten i Nøtterø herred.   Av universitetsstipendiat Rolf Nordhagen     28 - 59 
 Folketal  59 - 67
 Hvem har eid bygdens jord?  Med jordplanche  67 - 84 
 Bygdens næringer  84 - 156
    Jordbruk 84-92.  --  Kvægavl 92-94.  --  Skogbruk 94-101.  --  Sjøfart 102-156.  
 Kirker og prester.   Av Anders Bugge og L. B.  157 - 199
 Nøtterø kirke,   Av Anders Bugge 157-181.  --  Prester (Av L. B.) 182-199 
 Byggeskik.   Av Anders Bugge   199 - 218
 Skolehistorie  219 - 239
 Litt av hvert  240 - 280
 Bygdestyre.  1. Litt om bygdestyret i gammel tid 240-250.  2. Et og andet fra gamle dagers Nøtterø 250-255.  3. Fra herresstyrets første tid 255-276.  --  Lensmænd 276-278.  --  Valgmænd 1814 - 1885  278-280.  
 Gaardhistorie 281 - 665
 Bygdenavnet 281.  --  Gaarder: 1. Teie 282.  --  2. Ørsnes 289.  --  3. Smidsrød 293.  --  4. Øre 306.  --  5. Skarphaga 311.  --  6. Tanstad 313.  --  7. Bjørnebu 321.  --  8. Føien 326.  --  9. Ekenes 327.  --  10. Gipø 347.  --  11. Bjønnes 359.  --  12. Bugaarden 367.  --  13. Tangen 373.  --  14. Nes 374.  --  15. Kjølø 383.  --  16. Bjerkø 398.  --  17. Hvalø 402.  --  18. Rubberød 407.  --  19. Føikaas 409.  --  20. Bergan 414.  --  21. Skallestad 419.  --  22. Ulvø 424.  --  23. Roppestad 427.  --  24. Oserød 433.  --  25. Hengerød 435.  --  26. Kaarød 438.  --  27. Oterbæk 439.  --  28. Petterød 447.  --  29. Akerup 449.  --  30. Aarø 453.  --  31. Bergsøen 459.  --  32. Buer 462.  --  33. Buberg 468.  --  34. Torød 470.  --  35. Svensrød 476.  --  36. Brevik (Omli) 480.  --  37. Tømmereik 482.  --  38. Haukemyr 486.  --  39. Movik 490.  --  40. Buerstad 492.  --  41. Strengsdal 498.  --  42. Kjærgrav 503.  --  43. Kjønnerød 505.  --  44. Skrafskjær 508.  --  45. Skaugen 511.  --  46. Sevik 512.  --  47. Landsrød 515.  --  48. Tokenes 517.  --  49. Smaavik 523.  --  50. Tinvik 525.  --  51. Skjerpe 527.  --  52. Grøtterød og Horperød 530.  --  53. Glomstein 536.  --  54. Holmen 538.  --  55. Torbjørnrød 542.  --  56. Brataas 545.  --  57. Lofterød 547.  --  58. Anildrød 551.  --  59. Skjerve 556.  --  60. Troltorød 565.  --  61. Meum 568.  --  62. Hovland 572.  --  63. Stangeby 579.  --  64. Sem 591.  --  65. Gunnestad 607.  --  66. Sande 615.  --  67. Nøtterø 623.  --  68. Elgestad 636.  --  69. Nøtterø prestegaard 641.  --  70. Ramdal 651.  --  71. Kalnes 652.  --  72. Jersø 654.  --  73. Bolæren 657.  --  74. Skjælerø 662.  --  75. Lindholmen 663.  Fulehuk fyr 665. 
 Nøtterø-sang (med musik)  666 - 667
 Slegtsbilleder  668 - 694
 Register 695 - 708
 Bygdekart.  

Søk i nettsidene

(fredag 24. oktober 2014)
(torsdag 23. oktober 2014)
(torsdag 23. oktober 2014)
(tirsdag 21. oktober 2014)
(mandag 20. oktober 2014)


  Bigstockphoto

Slektsforskningens mørke side
(Redaksjonen) Teksten under er skrevet av Elise Wormuth...

Farens dagbok skjult i nesten 70 år
(NRK) Gunnvei mistet kontakten med sin far...


Ancestor Cloud - en overflødig tjeneste?

(Redaksjonen) I ett års tid har en ny tjeneste for...


Finding Your Roots

(Redaksjonen) Får du ikke nok av "Hvem tror du at du...