1920 folketellingen inneholdt flere spørsmål enn noen gang før

I Norge har vi en sperrefrist for folketellinger på 100 år, det betyr at informasjonen vi slektsforskere søker etter i folketellingene er unntatt offentligheten frem til 100 år har passert siden tellingen ble gjennomført.

Flere spørsmål om Norges innbyggeres boligforhold

1. desember 2020 er det 100 år siden 1920-folktellingen ble gjennomført. Tellingen var den mest omfangsrike tellingen til dags dato og hadde et spesielt fokus på boforholdene til landets innbyggere.

Annonse

Informasjon om boforhold var blitt samlet inn allerede i 1890, men boligstatistikken ble betydelig utvidet i 1920.

Omfattende arbeid å gjøre folketellingen søkbar

I utgangspunktet blir folketellingen skannet inn og er med det ikke automatisk søkbar, slik som tidligere folketellinger er. 

For å kunne gjøre søk må den transkriberes eller tastes inn i en database, et omfattende arbeid som krever innsatsen til en rekke mennesker. Dersom arbeidet med å transkribere folketellingen ikke, mot formodning, skulle bli ferdig stilt til 1. desember 2020 vil tellingen likevel automatisk bli tilgjengeliggjort på nett i form av de skannede sidene. 

1920-folketellingen er allerede tilgjengelig

Selv om du må vente på den nominative utgaven av folketellingen som inneholder navn, alder, yrke, familie, og så videre, er den numeriske utgaven av folketellingen tilgjengelig på nett. Den numeriske er ofte mindre interessant for slektsforskere da den kun gir opplysninger om antallet innbyggere sortert etter distrikt, alder, yrke eller lignende, uten å gå ned på individ-nivå. 

Den numeriske kan likefult være interessant, da den har et større overblikk på hvordan samfunnet var i 1920-tallets Norge. Du finner den numeriske utgaven av 1920-folktellingen her.