Slik finner du slekta i samlingene til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets lokale i Oslo. Foto: Nasjonalbiblioteket

Nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket vokser stadig i omfang og det kan være utfordrende å finne frem til slekt og steder man vil lese mer om. Desto større samling, desto mer støy må man filtrere vekk for å se det som er relevant for en selv.

Nasjonalbiblioteket har som mål å digitalisere alt som er utgitt i Norge på 1900-tallet. For å få dette til betales det en sum per digitalisert side til Kopinor, som ivaretar rettigheshavernes interesser.

Enkelte bøker har i senere tid blitt trukket fra “Nettbiblioteket” av ulike grunner, men de aller fleste utgivelsene kan man i dag søke opp digitalt.

“Nettbiblioteket” fungerer med flere tilgangsnivåer, som det kan være greit å vite om. Som standard er søkeresultatene basert på hva som er “Digitalt tilgjengelig”. Hva som er “Digitalt tilgjengelig” avhenger igjen av hvor du selv befinner deg når du søker.

I utgangspunktet er innholdet i “Nettbiblioteket” kun tilgjengelig for norske brukere, dvs. at du befinner deg på en norsk nettlinje. Nasjonalbiblioteket kan gi tilgang til utenlandske brukere, dersom det er særskilt grunn til dette.

Selv om du befinner deg i Norge er det også her begrensninger i forhold til hvor du befinner deg. Digitaliserte aviser er nemlig ikke like tilgjengelig som digitaliserte bøker og ofte, med unntak av eldre utgaver, må du befinne deg på et norsk bibliotek for å få tilgang til de digitaliserte avisene.

5 tips til bruk av Nasjonalbibliotekets “Nettbibliotek”

1. Søk etter personer, ikke bøker.
Det er slutt på tiden hvor man måtte slå opp i registre og innholdsfortegnelser, nå søker man i stedet etter det man leter etter. Rundt 80% av all tekst i “Nettbiblioteket” er gjenkjent korrekt, dvs. at en “o” fortsatt er en “o” og ikke blir tydet av PCen som en “u”.

2. Bruk frasesøk
Søker du på Jan Johansen, vil “Nettbiblioteket” gi deg treff på alle utgivelser som inneholder ordet Jan og ordet Johansen. Søker du i stedet på “Jan Johansen” med hermetegn, får du treff på utgivelser som har navnet skrevet nøyaktig slik du skrev det inn. Trefflisten vil da bestå av langt færre treff og sannsynligvis langt mer riktige treff.

3. Bruk Boolske operatører
Å bruker Boolske operatører er ikke så vanskelig som det høres ut. Boolske operatører bruker AND (og), OR (eller) og NOT (ikke) for å rafinere søket. Får du for eksempel mange treff på en fotballspiller som er navnebror med slektningen du søker etter kan du legge til “NOT fotball” i søket. “Nettbiblioteket” vil da fjerne alle treff som inneholder ordet “fotball”. Som standard bruker Nettbiblioteket “AND” mellom ordene, så denne trenger du ikke tenke på. “OR” kan derimot være kjekk å ha kjennskap til.

Er du usikker på hvordan etternavnet har blitt stavet opp gjennom tidene kan f.eks. et søk som dette være praktisk: Lindquist OR Lindqvist OR Lindkvist.

4. Begrens tidsrommet du søker i
Under avansert søk har du mulighet begrense søket til utgivelser gjort i et spesielt tidsrom. F.eks. før år 1900

5. Sett filtrert innhold til “Digitalt”
Da søker du også i digitaliserte bøker, aviser, m.m. som du ikke nødvendigvis kan få lest der og da på skjermen, men du får i det minste greie på at det kan være mer informasjon å hente i en bok, avis, m.m. du kanskje må oppsøke biblioteket for å få tilgang til.