A. Jacob Mørch og hans familiegren

Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

 Jacob Mørch var først skibsfører fra Fredriksstad, derefter skibshandler først i Fredriksstad og fra 1844 i Sannesund ved Sarpsborg. Han blev gift 7de juni 1826 paa s. Veum med Jacobine («Bina») Jensine Lange f. i Drøbak 26de decbr. 1804, d. i Sannesund 28de mars 1875 og datter av kjøbmand i Drøbak Just Ancher Lange f. 1776, d. 15de aug. 1822 og hustru Johanne Magrethe Gierdrum f. 1770, d. 3dje jan. 1831. 12 barn:

 1. Adolf Ancher f. i Fredriksstad 29de jul i 1827, d i Australien ca 1907, hvor han hadde slaat sig ned efter først at ha været sjømand. Han blev gift derover med en Irlænderinde, med hvem han hadde 5 sønner: Frederik, Wiliam, Jack, Tom og James samt en datter Emily. Om dem mangler nærmere oplysninger.
 2. Carl Johan f. og d. 1829.
 3. Magrethe «Emilie» f. 5te aug. 1830, d. i Sarpsborg 8de febr. 1909. Gift 7de novbr. 1849 med skibsfører Horatio Parr f. i Drøbak 20de febr. 1815, d. i Sarpsborg 20de mai 1879 og søn av skibsfører i Drøbak Henry Parr og hustru Ragna Christiane Gjedde. Ingen barn.
 4. Wilhelm Martini f. 7de april 1833, d. i London 1850.
 5. Jacobine f. 7de septbr. 1836, d. i Sarpsborg 29de novbr. 1910. Gift 1870 med skibsfører Fritz Vilhelm Collenborg f. 4de aug. 1834, omkom paa sjøen 13de novbr. 1872. Ingen barn.
 6. Jacob f. 7de septbr. 1836, tvillingbror til no. 5, d. i New York 2den septbr. 1912. Han var først skibsfører, men reiste i 1880 aarene over til U. S. A., hvor han nedsatte sig. Han var gift med Jessine Karine Thorsen f. i Sarpsborg 21de oktbr. 1838, d. i New York 1901. 6 barn:
  1. Thorvald f. i Sarpsborg 9de jan. 1861. Han er utvandret til U. S. A. og bor i Les Angelos i Kalifornien, hvor han er gift og har 2 barn:
   a) Jeanette.
   b) Frederik.
  2. Jacob f. 28de novbr. 1864. Bor i U. S. A. i Seatle, hvor han er gift og har flere barn.
  3. Anne f. og d. 1866.
  4. Andreas Maurits f. 6te okbr. 1868. Han bor ogsaa i U. S. A. (Brooklyn) og er gift med Dagny Kvale. De har en søn John f. 1894.
  5. Sigurd f. 1873. Han bor i Brookly U. S. A. og er gift. Nærmere oplysninger mangler.
  6. Rof Brandt-Rantzau f. i Sarpsborg 16de april 1881. Pianist i Kristiania og ugift. Han har antat Brandt-Rantzau som familienavn efter sin mors familie.
 7. «Johan» Alexander f. i Fredriksstad 21de aug. 1839, d. i Kristiania 13de mai 1909. Skibshandler efter sin far i Sannesund og britisk vicekonsul i Sarpsborg. Han blev 3dje mai 1863 gift med Emmye («Minchen») Augusta Radich f. 13de jan. 1840, d. i Kristiania 7de aug. 1919. 3 barn:
  1. Emily («Mimmi») f. 25de oktobr. 1864. Gift med kjøbmand i Kristiania Carl Johan Petersen, fra hvem hun senere er skilt. Ingen barn.
  2. Peter f. 22de september 1866. Han er utvandret til Amerika, hvor han er gift og har flere barn.
  3. Jacob Gierdrum f. 24de desbr. 1872. Han bor i New York og er gift. Ingen barn.
 8. «Knud» Leonard f. i Fredriksstad 8de oktbr. 1840, d.  i Sarpsborg 15de juli 1909. Han var først skibsfører, senere dampskibsekspeditør og handelsmand i Sannesund. Gift 2 gange. 1ste gang 5te novbr. 1865 med Josephine Hauer f. 4de aug. 1846, b. 6te febr. 1885, 2den gang 21de desbr. 1888 med sin kusine Josephine Catharine Mørch f. 11te juli 1847. I 1ste egteskab var der 14 barn, hvorav 9 døde i ung alder. De andre er:
  1. «Selma» Jacobine f. 24de mars 1871. Hun blev 8de decbr. 1890 gift med skibsfører «Theodor» Broch Unger f. i Fredriksstad 9de decbr. 1860. Han er søn av skibsreder Varl Unger f. 10de oktbr. 1824,  d. 1ste april 1908 og hustru Samueline Baltzersen f. i Drøbak 1ste mars 1827, d. i Frederiksstad 7de aug. 1914. 4 barn:
   a) Lily f. 26de oktbr. 1891. Røde Kors søster.
   b) Knud Johan f. 12te septbr. 1893. Han fører dampskib under amerikansk flag.
   c) Theodor Broch f. 29de aug. 1895. Ingeniør. Gift i Trondhjem 19de mars 1921 med Ingeborg Møller f. 5te jan. 1900. De har en datter Laura Harriet f. 15de jan. 1922.
   d) Emil Mørch f. 25de mai 1905.
  2. «Carla» Josephine f. 19de novbr. 1872. Gift 1896 med ingeniør Wilhelm Lorentz. De bor i New York og har 2 barn:
   a) Edith f. 2den febr. 1897.
   b) Henry f. 1ste mars 1899.
  3. «Osvald» Leonard f. 2den juli 1879. Dampskibsekspeditør m.m. i Sarpsborg og Sannesund. Han blev 15de aug. 1908 gift med Agnes Rustad f. 2den juli 1881. Ingen barn.
  4. Elvira f. 4de septbr. 1880. Hun blev i 1903 gift med bankchef Andreas Stolt f. 24de oktbr. 1872. De bor i U. S. A. 2 barn;
   a) Andrew f. 16de decbr. 1903.
   b) Liv f. 23de novbr. 1921.
  5. Einar f. 10de decbr. 1883. Han har vognmandsforetning i Sarpsborg og blev 31te aug. 1912 gift med Jenny Aurum. En søn Knud Peter f. 6te juli 1913.
 9. Ulrikke f. i Fredriksstad 28de decbr. 1842. Ugift. Hun bor i Sarpsborg hos sin søster Alvilde.
 10. «Richard» James Camillo f. i Sannesund 28de jan. 1846, d. i Portsmouth 16de april 1877. Skibsfører. Han blev gift med en tysk dame Clara Theona Zecher f. i Hamburg 19de jan. 1852, d. i Kristiania 9dje oktbr. 1884. 3 barn:
  1. Camilla f. 20de decbr. 1873, d. i New-York 1874.
  2. Halvard f. 15de april 1875, d. 1898.
  3. Ragnvald f. 25de novbr. 1876, d. i Kristiania 1889.
 11. «Henriette» Emilie f. 27de decbr. 1847, d. 5te septbr. 1871. Ugift.
 12. Alvilde f. 25de novbr. 1852. Hub blev 9de oktbr. 1881 gift med enkemand og skibsfører Carl Frederik Radich f. 7de mars 1847. 5 barn:
  1. Gudrun f. 13de mai 1882, d. 3dje aug. 1908. Gift med Ole Olsen. 2 barn:
   a) Gunnar Martini f. 29de april 1905.
   b) Alfhild Johanne f. 4de mars 1907, d. 4de jan. 1908.
  2. Richard Mørch f. 29de decbr. 1884. Gift 20de  mars 1910 med Thora Algrim f. 14de decbr. 1879. 2 barn:
   a) Ludovica f. 21de april 1914
   b) Johan Benneche f. 1915 d. 1916
  3. Jacob Gierdrum f. 9de oktbr. 1887. Maskinmester. Gift 7de mai 1921 med Gunild Fedje f. 16de febr. 1896. De har en søn Alf Benneche f. 10de  febr. 1922.
  4. Carla Alfhild Dorthea f. 2den septbr. 1891. Ugift.
  5. «Reidar» Anker f. 3dje novbr. 1894. Forretningsmand i Kr.ania. Ugift.