Anbefaler å sentralisere Arkivverket

Senterpartiet reagerer sterkt på at Arkivverket i en rapport har som et av forslagene til omstilling, å redusere antallet statsarkiv fra åtte til to.

Annonse

I dag har Arkivverket flere ulike arbeidssteder rundt omkring i Norge, disse er:

 • Riksarkivet
 • Statsarkivet i Bergen
 • Statsarkivet i Stavanger
 • Statsarkivet i Kristiansand
 • Statsarkivet i Kongsberg
 • Statsarkivet i Oslo
 • Statsarkivet i Hamar
 • Statsarkivet i Trondheim
 • Statsarkivet i Tromsø
 • Norsk helsearkiv på Tynset
 • Samisk arkiv i Kautokeino

På oppdrag fra Arkivverket har Menon Economics nylig gjennomført en samfunssøkonomisk analyse av Arkivverkets geografiske oppgaveløsing og tilstedeværelse. Her er et av endringsforslagene å begrense antallet fysiske statsarkiv til kun to.

Mo i Rana, Samisk arkiv i Kautokeino og Norsk Helsearkiv på Tynset er ikke en del av analysen

Forslaget åpner for at det fortsatt skal eksistere 8 lesesaler rundt om i landet slik som i dag. Derimot skal alt utover depot og brukertjenester sentraliseres.

Annonse

Nå kan det se ut til at Arkivverket selv skroter dette forslaget. Et av argumentene er manglende digitalisering.

Til tross for omfattende digitalisering de senere år, er kun 2-3 prosent av det totale arkivmaterialet digitalisert. Forslaget vil derfor føre til vesentlig ulempe for blant annet forskere.

Skulle forslaget føre frem, vil det bli vurdert videre hvordan publikum skal få tilgang til arkivmaterialet. Forslagene er:

A. Publikum får tilgang til arkivmaterialet på lesesal (som i dag) på to steder

B. Ved forespørsel sendes arkivmateriale til bibliotek (så nært som mulig bruker), i tillegg til lesesal på to steder

Annonse

C. Arkivmaterialet som etterspørres skannes og sendes elektronisk til bruker (uten noen form for annen tilrettelegging av materialet), i tillegg til lesesal på to steder

Bare et av flere forslag

Selv om Menon Economics i rapporten anbefaler å redusere antallet statsarkiv fra åtte til to, inneholder rapportene flere forslag.

Et av forslagene er det såkalte «Nullalternativet», som går ut på å videreføre dagens form for oppgaveløsing og tilstedeværelse. Her blir det tatt samtidig tatt hensyn til allerede vedtatte beslutninger og forventet utvikling innenfor sentrale størrelser/områder.

Les rapporten og se alle forslagene: ARKIVVERKETS GEOGRAFISKE OPPGAVELØSING OG TILSTEDERVÆRELSE KONSEPTUTREDNING OG SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE