ArkivDigital innleder samarbeid med foreningen Släktdata

Gjennom et nytt samarbeid får ArkivDigital tilgang på 1,6 millioner personopplysninger fra Släktdata. Opplysningene omfatter fødsler, ekteskap og dødsfall, primært fra vestre del av Sverige.

Dette skal være med på å berike søket til ArkivDigital ytterligere. Neste år er planen å koble registerpostene sammen med kirkebøkene, da vil de 1,6 millionene personopplysningene bli tilgjengelige i ArkivDigitals kunder.

Annonse

Det er denne sammenkoblingen tilbake til originalkilden, pluss eventuelle rettinger, som er ArkivDigitals bidrag tilbake i samarbeidet med Släktdata.

Foreningen Släktdata ble opprettet i 1989 og har som hovedmål å fritt gjøre tilgjengelig slektshistoriske opplysninger for alle.

I skrivende stund har foreningen over 8 millioner innførsler i sine database. Databasen finnes på nett og du kan søke i den, helt gratis.

Innholdet på Släktdata er skapt av slektsforskere fra hele Sverige, gjennom dugnadsarbeid.

Selv om ArkivDigital og foreningen Släktdata først går ut med denne nyheten nå, åpnet Släktdata allerede for to år siden opp for et mulig samarbeid mellom de to.

Foreningen kommer til å fortsette sitt arbeid med å gjøre tilgjengelig slektshistoriske kilder på nett, gratis for deg og meg.