Arkivene fra Oslo Hospital på UNESCO-liste

Nå har UNESCOs Memory of the World-register fått et nytt tilskudd, nemlig arkivene etter Oslo Hospital fra perioden 1644-2000.

Oslo Hospital var landets eldste psykiatriske sykehus. Den moderne psykiatriens far i Norge, Herman Wedel Major, og den markante samfunnsdebattanten Johann Scharffenberg, var begge overleger ved hospitalet og har begge satt klare spor i arkivene.

Arkivene inneholder blant annet Herman Wedel Majors veldig detaljerte og samvittighetsfulle pasientjournaler fra 1850, Scharffenbergs korrespondanse (for eksempel hans tanker om sterilisering av sinnssyke), protokoller over bruk av tvang og tvangstrøyer og mye annet.

Også interessant for slektsforskere

Hospitalet drev de første århundrene sykehus og herberge, og fra 1778 også eget dollhus – en eldre betegnelse for en anstalt for sinnssyke. Stedet er fortsatt i drift i dag.

Hospitalets arkiver har også nøye protokollført navn på innlagte i dollhuset, jordegodsforpaktere, pantelånere, kirkestolenes leietagere og kirkegårdens begravde.

Spesialkonsulent ved Oslo byarkiv, Kirsti Gulowsen, sier i en kommentar at «Dette betyr mye for oss. Privatarkivet i Oslo Hospital har ligget i kjelleren fra 1600-tallet, og det var ikke en selvfølgelighet at dette blir bevart.»