Arresterte i Östersund 1810-1900

Pressemelding fra Slekt1

Fengselsrull
Slik ser en av fengselsrullene, med navn over fengslede i Östersund ut.

Vårt nyeste tilskudd i tjenesten “Finn slekt”, her på Slekt1.com, er et register over alle som ble arrestert og fengslet i Östersund i perioden 1810-1900.

Östersund ligger i Jämtland län som tidligere var en del av Norge. Mange slektsgrener strekker seg over grensen til Sverige og flere vil derfor kunne finne sine slektsnavn igjen i oversikten.

Samlingen inneholder over 11.000 navn og 600 av disse var personer registrert hjemmehørende i Norge.

Samlingen viser deg fornavn- og etternavn på den innsatte, samt hjemsted, fengslingsår og hva vedkommende satt inne for.

Du kan søke opp navn og årstall for fengsling helt gratis, men tilgang til øvrig informasjon om den innsatte krever et abonnement her på Slekt1.