Austrheim i fortid og notid bind 1-4 : fornavnregister (Tale-Aasta)

Tilbake til bygdebøker i Hordaland

FORNAMNREGISTER BIND I, II, III og IV

Register sortert på fornamn over alle personar i nummerrekkjefølgja (med utheva skrift) på eit bruk eller ei hustomt, samt jord/huseigarar og personar nemnde i allmennsoga (bind IV). Som hovudregel er fødenamn/stad brukt. Dei som har fleire fornamn, er som regel oppførte med det namnet som til vanleg har vore nytta (ikkje alltid det første). For kallenamn som Sina og Lina er det fulle namnet oppført, t.d. Larsina eller Karolina. Fødselsåret er oppgjeve når det er kjent. Tala til slutt viser bindnummer og sidetal.

 

Tale Sørensen 1983 III 500

Annonse

Tamara Kaland I 181

Tarjei Vårbakken 1974 III 181, 197

Teodor Nesse 1889 II 522

Terje Bergfjord 1941 II 404

Terje Dale 1962 II 312

Terje Dyrnes 1947 III 334

Terje Dyrnes 1966 I 197

Terje Daae 1948 II 403, 405, IV 452, 496

Annonse

Terje Fjellstad 1982 II 344

Terje Foss 1960 II 312

Terje Fresvik 1945 III 191

Terje Haga 1945 II 400

Terje Håland 1975 I 671, III 671

Terje Korsvold 1951 III 152, 197

Terje Lerøy 1949 II 400, III 314

Terje Laastad 1962 I 111

Annonse

Terje Monslaup 1961 I 491

Terje Nordbø 1943 I 86

Terje Pettersen 1948 III 572

Terje Skei 1946 II 310

Terje Stenstvedt 1925 III 311

Terje Sætre 1960 I 462

Terje Utkilen 1958 I 363

Terje Villanger 1941 III 182, IV 494

Terje Øksnes 1946 III 501

Terje Aasen 1947 II 392

Theodor Jenson Aspelund 1890 II 592

Theodora Tobiassen 1891 I 177, IV 41

Therese Stenseth 1978 I 86

Thomas Boge IV 419

Thomas Budalen II 120

Thomas Børilden III 507

Thomas Collett IV 117, 197, 246, 249, 250

Thomas Evenson Hjertås 1633 II 415

Thomas Gjerde 1896 I 641, III 148, IV 399, 400, 452

Thomas Gregoriusson 1769 Krossøyna III 583, IV 166, 192

Thomas Gullakson Austrheim 1847 III 89

Thomas Hanson 1771 Monslaupen I 481

Thomas Haukås 1975 II 97

Thomas Hopland II 596

Thomas Ingebrigtson 1727 Bergsvika III 245

Thomas Ivarson 1681 Søre Njøta I 621

Thomas Johannesson 1717 Soltveit II 466

Thomas Johannesson 1791 Hjertås II 428, IV 60

Thomas Karlson Njøten 1874 I 713, IV 358

Thomas Knutson 1786 Litlås I 96

Thomas Knutson 1852 Litlås I 103

Thomas Larsen 1878 II 526, III 590, IV 364, 366, 399, 400

Thomas Larson 1748 Krossøyna II 246, III 367, 528

Thomas Larson 1836 Syslok I 383

Thomas Monson 1853 Krossøyna III 618

Thomas Nilson 1695 Krossøyna III 597

Thomas Olson 1742 Solend II 242

Thomas Olson 1801 Lerøyna III 282, IV 31

Thomas Stavenes 1913 I 417

Thomas Sætre 1629 II 26

Thomas Sætre 1893 II 41

Thomas von Westen Angel IV 19, 213

Thomasine Ulvøy 1899 I 464

Thor Dahle 1938 II 664

Thor Helge Sundfjord 1956 I 425, II 115

Thor Kolås 1922 III 165

Thor Lodden 1948 III 713

Thor Ove Nordgard 1946 III 123

Thora Saksvik 1915 I 422

Thoralf Henriksen 1953 II 399

Thoralf Paulsen 1941 II 307

Thorbjørn Andreassen 1934 I 84

Thorbjørn Olstad 1896 II 90

Thordis Nilsen 1922 III 570

Thorleif Larsen 1959 II 348

Thorleif Loftås 1941 I 193, 194, 362

Thorleif Rinna 1951 II 509

Thorleif Skoge 1924 I 215

Thormod Surén 1912 III 185

Thorvald Austrheim 1912 III 177

Thorvald Larsen 1908 III 590, IV 400

Thorvald Paulsen 1938 I 307

Tilla Mikkelsdtr Haugsdal 1883 II 186

Tobias Bertilson Standal 1877 II 457

Tollef Olson 1821 Festo I 416, IV 35, 155

Tollemina Tollefsdtr 1865 Synnevågen I 416, IV 35

Tom Gundersen 1960 III 312

Tom Hjelmtveit 1975 III 671

Tom Isene 1977 II 135

Tom Skaar 1953 II 481

Tom Stokholm 1970 I 647

Tom Valdersnes 1963 III 130

Tomas Lerøy 1981 III 43

Tomas Ludvigsen 1916 II 534

Tomas Rossland 1920 I 543

Tomine Sørensdtr Sudestad 1893 I 537

Tommie Carlsen 1981 I 422

Tommy Fonnes 1965 I 317

Tommy Langøy 1977 II 91

Tommy Wilhelmsen 1964 I 81

Tone Austrheim 1962 III 194

Tone Bakke 1980 I 466

Tone Hansen 1953 I 421

Tone Haaland 1947 I 389

Tone Kjeldstadli 1950 II 406

Tone-Hilde Knutsen 1959 III 262

Tone-Mari Hansen 1964 II 306

Tonny Foss 1963 II 85, III 388

Tonny Reksten 1961 II 404

Tony Nørbech 1955 I 82

Tor Anderson 1727 Byrknes II 55

Tor Bergsvika 1616 III 254

Tor Christensen 1959 II 406

Tor Dahl 1958 I 288

Tor Danielsen 1953 III 152

Tor Dyrneset III 319

Tor Egil Bakke 1952 I 465

Tor Fimreite 1958 II 668

Tor Hansen 1957 I 378, 425

Tor Hermansen 1968 I 702

Tor Hovda 1936 II 394

Tor Ivarson 1747 Fonnes I 231

Tor Iversen 1946 I 641

Tor Iversen 1952 III 427

Tor Jørgenson 1823 Steine III 404, IV 63, 64, 192

Tor Magnar Slåtten 1954 I 645

Tor Mikkelson 1824 Leikvoll II 512

Tor Nilson Rambjørg 1840 IV 231

Tor Olav Gaustad 1963 I 423

Tor Slettbakk 1951 II 401

Tor Strømsnes 1931 III 566

Tor Vilhelmson 1854 Austrheim I 603

Tora Hansdtr 1692 Teigen I 331

Tora Johannesdtr Bakke 1903 II 470, IV 64

Tora Thomassen 1892 I 105

Toralf Sætre 1952 I 645

Torbjørg Andersdtr 1782 Alrek II 238, IV 42

Torbjørg Andresen 1915 III 141

Torbjørg Rydningen 1935 II 665

Torbjørg Øksnes 1956 I 310, III 422

Torbjørn Husby 1956 III 336

Torbjørn Knutson Tysso IV 135, 136

Tordis Knarvik 1928 I 301

Tordis Søiland 1913 I 421

Tore Austrheim 1976 I 646

Tore Hopland 1948 II 653

Tore Håland 1951 I 687, IV 484

Tore Larson Fonnes IV 64

Tore Lerøy 1946 III 295

Tore Myklebusthaug 1963 I 318

Tore Njøten 1963 I 505

Tore Nordvik 1961 II 347

Tore Pettersen 1939 II 307

Tore Tangen 1940 III 85

Torfinn Holmseth 1949 I 309

Torgeir Person Berseter IV 135

Torhild Aronsen 1956 I 123

Torhild Kaland 1961 I 154

Torhild Sætre 1948 II 311

Toril Danielsen Hansen 1951 II 306

Toril Haldorsen 1961 I 425

Toril Kristiansen 1965 III 499

Toril Krossøy 1962 II 85, 347

Toril Leikvoll 1963 II 349

Torill Akselsen 1956 I 310

Torill Dyrøy Andreassen 1960 II 135

Torill Heldal Hansen 1955 II 482

Torill Hølleland 1966 I 190

Torill Rosnes 1968 III 152, 196

Torill Skodvin 1964 I 423

Torill Surén 1959 II 100, III 194, 198

Torill Viken 1945 II 393

Torlaug Borgen 1920 II 88

Torleif Andreassen 1951 II 112

Tormod Mosland 1950 II 390

Tormund Nesse 1945 II 514, 525

Torolf Vassdal 1953 II 405

Torstein Alvik 1950 II 404

Torstein Arneson 1742 Synnevågen I 601

Torstein Ivarson 1774 Utkilen I 347, II 62, 256

Torstein Jonson 1696 Fonnebost III 470

Torstein Martinussen 1844 Litlelindås II 517

Torstein Olson 1833 Myklebust I 354

Torstein Tuseth 1952 I 310, III 422

Torunn Grindheim 1970 III 184, 189

Torunn Helland 1945 II 392

Torunn Loe 1959 III 500

Torvald Nordland I 285

Tove Berentsen 1952 I 312

Tove Eriksen 1947 II 391

Tove Fonnes 1965 I 315

Tove Grammeltvedt 1946 II 378

Tove Karin Elde 1952 I 424

Tove Kvamme 1959 II 596, III 422

Tove Landquist 1949 II 404

Tove Myrvold 1965 III 310

Trine Hansen 1977 II 345

Trine Lerøy 1963 III 310

Trine Sørvig 1950 I 306

Trond Abrahamsen 1958 III 264

Trond Einar Sørensen 1962 II 442

Trond Eriksen 1974 III 409

Trond Friborg 1963 II 312

Trond Halvorson 1752 Risa I 564

Trond Knudsen 1953 I 196

Trond Kverhellen 1963 II 349

Trond Leikvoll 1978 I 666

Trond Madsen 1958 III 424

Trond Nøtvedt 1959 III 426

Trond Ove Lerøy 1959 III 315

Trond Ove Hauge 1959 I 428

Trond Roger Kaland 1967 I 197

Trond Sleire 1973 I 197

Trond Sulen 1969 II 32, 661

Trond Vestby 1964 I 310

Trond Wisnes 1955 III 195

Trude Andersen 1971 I 197

Trude Birkestrand 1965 II 347, 394

Trude Falch 1962 III 427

Trude Hansen 1970 II 101

Trude Nordby 1967 I 87

Truls Bauge 1960 I 478, 493

Truls Gjellestad 1944 II 649

Truls Hanson Knarvik 1867 I 294

Truls Larsen 1977 II 394

Truls Lilleheil 1956 III 427

Truls Pedersen 1950 III 668

Trygve Aspelund 1923 II 663

Trygve Austrheim 1950 III 188

Trygve Gjerde 1946 III 191

Trygve Gullaksen 1967 I 296, 298

Trygve Hammarsjø 1915 II 385, IV 269

Trygve Johannessen 1937 III 312

Trygve Lerøy 1922 III 287, IV 419

Trygve Krossøy 1922 I 345

Trygve Magnussen 1915 II 385

Trygve Minde 1927 III 61

Trygve Nesse 1918 II 537

Trygve Nesse 1919 II 533

Trygve Nilsen 1934 I 686

Trygve Nistad 1912 III 253

Trygve Stavenes 1937 I 417

Trygve Synnevaag 1950 I 424

Trygve Syslak 1950 II 580, 643

Trygve Ulvøy 1923 II 188, 194

Turi Austrheim III 30

Turi Leirvågen I 38

Turi Olsdtr Fonnes I 237

Turi Olsdtr 1732 Tirevoll III 31

Turi Olsdtr 1832 Bergsvika I 435, IV 64

Turid Astrup 1956 I 362

Turid Daae 1945 II 537

Turid Folden 1950 I 86

Turid Hammersland 1944 II 312

Turid Krüger 1936 II 663

Turid Lohne 1954 III 186

Turid Låstad 1955 II 137

Turid Oen 1942 III 255

Turid Sjursen 1937 II 442

Turid Skoog 1957 II 112

Turid Strømsnes 1943 III 165, 312

Turid Thorsen 1941 III 542

Turid Øvrebø 1943 I 464

Tørris Hanson 1745 Utkilen II 55

Tørris Kristianson Monslaupen 1639 I 479

Udna Andersdtr 1813 Kvalvågen II 265

Udna Knutsdtr Andvika II 571

Udna Olsdtr 1764 Rebnor II 260

Ulf Evensson 1964 I 193

Ulida Jetmundsdtr Krossøy 1884 II 558

Ulrik Nilson 1805 Leivestad II 189

Unni Amundsen 1948 III 266

Unni Fonnes 1956 I 317

Unni Hansen 1942 II 664

Unni Holm Haugen 1953 II 344

Unni Iversen 1956 I 685

Unni Jansson 1954 I 316

Unni Lillejord 1946 II 108

Unni Nesfossen 1952 I 195

Unni Thunes 1953 III 267

Ute Herrmann 1944 III 500

Valborg Aune 1930 I 306

Valborg Austrheim 1914 II 386, 559, IV 283

Valborg Bakke 1912 I 118, 453

Valborg Krogsrud 1922 III 230

Valerik Haugen 1945 I 466

Valgjerd Larsdtr 1841 Ulvøyna I 34, IV 42

Vally Hauge 1945 I 71

Vegard Vårbakken 1970 II 93, III 181

Vendel Larson 1672 Sævrøyna III 273, 689

Vendela Solend I 614

Venke Haukeland 1960 I 251

Veronika Arnesen 1978 I 308

Vibeche Jensen 1962 II 197

Vibecke Drivenes 1978 III 714

Vibeke Aga 1972 I 493

Vibeke Hovden 1949 III 501

Vibeke Karlsen 1967 II 392, IV 322

Vibeke Njøten 1967 II 345

Victoria Revhaug 1977 II 409

Vidar Dahle 1957 II 138

Vidar Fonnes 1962 I 306, II 135

Vidar Hansen 1949 II 539

Vidar Holen 1971 II 102

Vidar Langøy 1973 III 195

Vidar Langøy 1977 I 100

Vidar Lervaag 1966 II 404, III 194

Vidar Ludvigsen 1951 II 534

Vidar Lund 1941 II 536

Vidar Rahner 1972 I 88

Vidar Skårnes 1966 I 196

Vidar Sætre 1969 II 301

Vidkun Quisling IV 415

Vigdis Bakke 1950 I 466

Vigdis Børsheim 1960 I 648, II 482

Vigdis Ellingsen 1944 II 55

Vigdis Hopland 1977 II 102

Vigdis Johansen 1944 I 309

Vigdis Krokås II 406

Vigdis Olsen 1955 III 288

Viggo Leirvåg 1966 I 311, 318

Vigleik Drange 1947 I 646, II 393

Viking Sjurson 1742 Børve II 152

Vikki Hagevik 1980 II 86

Viktor Bergstrøm 1961 I 492

Viktor Monslaup 1943 I 492

Vilfred Amundsen 1950 III 189

Vilhelm Fjæreide 1904 I 281

Vilhelm Gran IV 188

Vilhelm Hansen I 545

Vilhelm Hanson 1812 Førland III 95, IV 144

Vilhelm Mathias Johannesson Lind IV 54

Vilken Tormodson 1567 I 325, II 144

Villum Janson Smith 1641 II 248

Villum Larson 1744 Ullestad I 591, IV 17, 41

Villum Villumson 1673 Børholmen III 320, 548

Villum Øksneset III 434

Vincens Lunge I 15, 201

Viola Adolfsen 1930 II 386, 534

Vivian Reksten 1960 II 341

Vivian Sørvik 1958 III 427

Walborg Østensen 1915 III 180

Waldemar Eriksen 1878 III 406

Wally Kjeilen 1934 I 378

Wally Lerøy 1922 III 301

Wally Øksnes 1940 III 425, 517

Walter Pedersen II 655

Walter Ruus 1941 II 342

Walther Gullaksen 1921 I 542

Walther Kaland 1953 I 175, 310, 314

Walther Aaby 1947 I 306

Weenna Lasola 1961 III 183

Wenche Amundsen Wenås 1946 II 137

Wenche Andvik 1956 I 544

Wenche Bergan 1953 II 667

Wenche Fonnes 1953 I 314

Wenche Helgesen 1956 I 428

Wenche Hopland 1944 II 667

Wenche Johansen 1942 I 283

Wenche Johansen 1943 III 621

Wenche Kvamme 1943 II 309

Wenche Myrmel 1969 I 518, II 115

Wenche Sekkeseter 1940 I 309

Wenche Sellevoll 1977 II 91

Wenche Strandenes 1949 III 572

Wenche Taule 1947 I 644, 646

Wenche Torsvik 1955 III 426

Wenche Ødegård 1952 III 616

Werner Brekke 1940 I 196, 306, III 314

Weronica Austgarden 1975 II 404

Wigdis Haugen 1953 III 423

Wilhelm Monslaup 1904 I 487

Wilhelm Steffensen 1973 II 91

Wilhelm Ujma 1936 III 500

Wilhelmina Lervåg 1900 I 81

Willhelm Hassel 1932 II 194

William Eikeland 1949 III 177

William Etim 1944 III 172

William Osebakken 1953 I 428

Willy Abrahamsen 1922 II 481

Willy Arne Solberg 1947 III 714

Willy Berg 1939 I 314, 425

Willy Bergsvik 1958 III 211, 266

Willy Brügger 1950 I 641

Willy Grønnevik 1935 II 111

Willy Hagen 1943 II 399, III 184

Willy Hansen 1927 II 539

Willy Løberg 1941 II 335

Willy Mathisen 1950 I 305

Willy Pedersen 1929 I 423

Willy Sjursen 1918 II 536

Willy Villanger 1953 II 538

Willy Wilhelmsen 1962 II 197

Winston IV 422

Øivind Levinsen 1967 III 194, 198

Øllegård Brügger 1886 I 628

Øllegård Johannesdtr 1872 Rongeværet I 457, IV 63

Øllegård Kristoffersdtr Kahrs 1832 II 227, IV 61

Øllegård Kristoffersdtr Kahrs 1847 II 275, IV 75

Øllegård Meyer 1791 II 225, IV 75, 144, 174, 185, 186, 242

Øystein Anderson Kaland 1614 I 136

Øystein Antonsen 1952 II 197

Øystein Austrheim 1956 I 75, 88, 285, II 341

Øystein Brügger 1918 III 660

Øystein Hartveit 1939 III 264

Øystein Hope 1964 I 314

Øystein Hopland 1936 II 115, III 314

Øystein Kjenes 1968 III 197

Øystein Lillehamre 1967 I 311

Øystein Nordtveit 1972 I 308

Øystein Rongevær 1941 III 649, 669

Øystein Soldal 1950 I 687

Øystein Vikane 1947 II 72, IV 268

Øyvind Brügger 1914 II 300

Øyvind Eiken 1949 II 400

Øyvind Fonnes 1970 I 198

Øyvind Skogseth 1950 I 466

Øyvind Steffensen 1950 II 55, 91

Øyvind Synnevåg 1945 I 413

Øyvind Ullestad 1962 I 406

Øyvind Øksnes 1943 III 420

Åge Austrheim 1952 III 103

Åge Gullaksen 1958 I 292

Åge Mikalsen 1962 II 193

Åge Mørk 1951 III 128

Åge Natås 1972 II 409

Åge Sætre 1962 III 571

Aage Hansen 1940 III 384

Aage Johannesen 1955 III 261

Aage Nesbø 1942 III 419

Aage Nordtveit 1937 I 359

Ågot Isaksen 1910 I 290

Åse Austrheim 1960 III 192

Åse Bastesdtr 1774 Spurkeland I 558

Åse Brügger 1941 I 635

Åse Fanebust 1960 I 317

Åse Gullaksen 1939 I 302

Åse Leirvåg 1935 I 87

Åse Monsdtr 1719 Lerøyna III 297

Åse Monslaup 1955 II 301

Åse Nesfossen 1947 I 192

Åse Olsen 1949 II 391

Åse Rosnes 1940 I 284

Åse Stalheim 1945 I 179

Åse Strifeldt 1944 II 137

Åse Tresvik 1961 I 294

Åse Undal 1947 I 489

Åse Utkilen 1954 II 112

Åse Ystebø 1972 II 87

Aase Rytterager Hellerud 1912 I 629

Åshild Blom 1945 I 643

Åshild Brakstad 1944 II 395

Åshild Møldrup 1931 I 418

Åshild Olsson 1979 II 407

Aashild Færø 1950 II 386, 390

Åsmund Andersen 1955 I 426

Åsmund Hartveit 1907 III 263

Åsmund Steffensen 1934 II 55

Åsta Andersen 1922 III 184

Åsta Pedersen 1939 III 191

Aasta Hjertaas 1927 II 426