Beskytte etternavnet?

{loadposition user1}

Dersom du vil ha to etternavn må du skrive de med bindestrek. Wedel-Jarlsberg er et etternavn, men fjerner du bindestreken blir Wedel til et mellomnavn. Du kan lese mer om etternavn, fornavn og mellomnavn i kapittel 2 i navneloven.

--Annonse--

Er du usikker på hvor mange som har samme etternavn som deg? På Statistisk sentralbyrås nettsider kan du få søke det opp.

Tidligere var grensen 500 personer, men 1. januar 2003 ble den altså senket til 200 personer. Kjell Inge Røkke var blant de som mistet retten til et beskyttet etternavn.

Forrige artikkelNy bygdebok fra Oppdal
Neste artikkelUsikkerhet rundt ny bygdebok fra Hole