Brandval-boka bind 1 l-r

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

NAMN- OG  EMNEREGISTER

L-R

Lachmann, toller  180 
Lagrette  503 
Landbuhold (-veitsle)  194, 405 
Landheving  9, 13 
Landnåm  71, 81, 87 
Landsorganisasjonen  500
Landskatt  350 
Landskyld  130, 162, 194 (løs-)
Landsskogtakseringa  329 
Langholsberget  9, 42 
Lang-Simen  113, 114, 162, 172 
Langtjernet  51, 365 
Larsen, Johan, lærer  474, 468 
Larsen, sokneprest  441 
Lauritzen, Oluf (Ole)  107, 177, 180 
Lauritzen, Søfren  428 
Lauskarer  196 
Lauta eng  3, 29, 34, 167, 249 
Legd  484 
Legder (milit.)  135 
Leger  491 
Lehmoinen  105
Leidangen  128 
Leiekjør (Kjerkas)  159, 423
Leilendinger  127, 192, 405 
Leira  4, 5, 43, 86, 351
Lekpredikanter  444 
Lemberget  91 
Lensmenn  406, 504 
Lepengen  37, 145 
Lider  128 
Lie  31, 42, 88, 140, 145, 155, 159, 234, 326
Lie, Alvilde, lærerinne  473
Ligningssekretær  517 
Lilleberget  110 (se Vesleberget)
Lillestrøm Dampsag  188
Lin  250, 379 
Lindberget  38, 74, 101, 102, 103, 108, 113, 114, 145, 151, 163, 165, 172
Liokola  118 
Lisdammen  326 
Lund, Thorvald, lærer  474, 468 
Lunder  60, 88, 91, 93, 139, 140, 145, 182, 419
Lunder, Minda  474 
Lunderseter  348, 400, 403
Lunderseter kapell  439
Lunderseter — Smedtorpet — Løvhøyden — Bolneset  400
Lunderseter — Stenhulseter — Mengkroken  403
Lunderseter —  Øieren  400, 403
Lundhaug  203, 408 
Lysa  51, 86, 327, 345 
Lysand eng  5, 38, 51, 406 
Lysandtangen  40 
Lyse pengemangel  126
Lysen  2, 5, 6, 51 
Lysoffer (-penger, -hold)  156, 423, 451
Lyssjøen  10, 43, 321
Lystad  32, 85, 86, 102, 103, 139, 143, 150, 151, 156, 158, 163, 172, 183, 202, 298, 306, 337, 369, 398, 425, 509
Lystad, Mellom  156 
Lystad s.  159 
Lystadberget  54 
Lystaddammen  327 
Lystad, Johs., lærer  469, 470 
Lystadskogen  6, 20, 166, 394 
Lystadtjernet  327 
Lysåa  6
Lærergarder  465, 467 
Lærerutdannelse  451
Lønner  196, 201, 384, 388, 442, 450, 452, 455, 456, 461, 466, 473, 488, 516
Løvenskiold  188 
Løvholmen  6 
Løvhøiden  277, 400 
Låvkjerring (-mann)  254 
 
Malmgruver  374 
Malmvegen  335, 374 
Manngerder  128 
Manntall (Skatte-)  129 
Markedsføring  290, 333, 367, 398 
Markegård, Ole L., lærer  467 
Markemenn  100 
Marker  98 
Mastetømmer  348 
Mastvelta  23, 49, 150, 349, 406 
Mathiesen, assessor  318, 345 
Mathiesen, Håkon  188 
Matretter  226 
Matrikulering  127, 136, 513 
Medisiner  491 
Meieri  314 
Meitsjøen  3, 368 
Melby  145, 166, 369, 444
Mellemsjøen  48 
Mellemtjernet  54 
Mengen  110 
Mengetjernet  54 
Mengkroken  54, 102, 110, 220, 400, 403
Mengåa  54, 327 
Mengådalen  99, 321, 394 
Mengåoset  2
Merilden  54 (se Møkern)
Merrakleiva  6
Middelskole  476 
Mikkelskorn  131 
Miklevatnet, se Nøklevannet. 
Mil-skogene  22, 98,  394 
Mjøgsjøen  42 
Mjøgsjøbekken  42 
Mjølkehake (-puke)  258
Mo (Hokåsen)  409 
Mo, Ole J., lærer  470, 474 
Moen, Johan J., lærer  442, 455
Mogensen, Erik  181 
Mogensen, Mogens L.  182, 186 
Monsrud  327 
Moraklokker  383 
Morener  9
Mosevannet  53 
Myntvesen  130, 384 
Myr  7 
Myrer  145, 164, 232, 327, 378, 399, 461 
Myrmalm  373 
Munch, -bispinne  180 
Murua (Mare)  259 
Musikklivet  266 
Must, amtmann  180 
Møkern  6, 53, 98, 151, 327, 349, 398
Møkernskogen  102, 110, 118 
Møllerud  44, 94, 145, 324, 337, 342, 351
Møystadklokker  383
Målstømmer  337 
 
Naimaho  109 
Naturalarbeid  402 
Naturlig eng  2 
Nes  2, 5, 421 
Nes rå  88 
Nesskogen  512 
Nesvarden  7, 374 
Neverfletting  335 
Nida skog  32, 48, 103, 150, 163
Nilssen, Johannes, klokker  455, 460 
Nielsen, Morten  107, 176, 180, 430, 436 
Nielsen, Søfren  441 
Nilsen, Verner, lærer  474 
Nilsen, Werner (Werenskiold)  183 
Nisser  252 
Noer, Martin, dyrlege  316 
Noppi  109 
Nor  10, 18, 30, 34, 49, 60, 88, 91, 95, 139, 140, 155, 182, 288, 326, 332, 378, 398, 405, 410, 411, 509, 510
Nor n.  36, 142, 148, 230, 297, 409 
Nor s.  33, 51, 142, 155, 176, 183, 188, 202, 306, 318, 337, 350, 375, 409, 504, 506
Nor v.  26, 37 
Nor ø.  71, 228, 235, 277, 316, 380, 425
Noret  18, 50, 91, 139, 317, 398, 406, 411, 5, 40, 51
Norsfossen  10, 18, 30, 51, 59, 64, 67, 88, 89, 378, 394, 410, 412
Nor seter  103, 318
Nor skog  103 
Nuguren  10, 11, 43, 49, 78, 86, 91, 93, 345, 350, 369, 374, 398, 406, 412
Nugurslinjen  411
Nye Kongeveg  399
Nygård  54
Nygårdsbekken  6 
Nytorpet  400 
Næss, Arne  476
Nøkken  256 
Nøklevannet  102, 369
 
Odals Verk  335, 374 
Odel  81, 125, 127, 182
Odelsløsning  126 
Odelsrett  124
«Ofsen», se flombrott 
Olav den Hellige  99, 418, 419
Olav den Skygne  58 
Olav Kyrre  123 
Olav Tretelgja  58, 70, 100, 338 
Olafskorn  131 
Oldfunn  31, 57, 101, 140, 284, 322 
Ole og Morten, se Lauritzen, Oluf og Nielsen, Morten 
Olsen, Kolbjørn  273, 514
Olufsen, Lauritz (Hr. Lars)  170, 30, 31, 33, 101, 107, 115, 142 – 145, 162, 165, 168, 239, 299, 327, 339, 369, 430, 450, 504
Omgangsskole  457 
Openakr tiund  288 
Orainen, Morten H., lærer  455 
Ordførere  513 
Organister  444 
Ormbekken  52 
Ormberget  188, 189 
Ormberget skog  4 
Ormbergsbekken  52 
Ormtjernet  52 
Osmund-jern  372 
Ottar Svarte  419
Overtru  255, 321, 491
Overåsberget  9, 11, 106, 321, 491
 
Paulsrud  95, 382, 463 
Paulsrud, Halvor G.  462, 516 
Pengevesen, se myntvesen 
Peterspenning  131 
Phil, sokneprest  312, 383 
Piparbråten  266 
Piparud  5, 266 
Piparudseter  5 
Pietismen  450
Pjøsabru  403 
Pliktarbeid  135 
Politikk  495 
Porto  415 
Postferdsla  412 
Poteter  303 
Prestegarden  86, 144, 159, 298, 31?, 327, 369, 424, 509 
Prestegardstjernet  5, 23, 49, 51, 8?, 327, 369, 394, 405
Prestegjeldsmøte  411
Prestelut (av tienden)  288, 423 
Prestelønn  423 
Prester  440, 491 
Prestreide  423 
Prikusgard (Gjølstad)  153, 157 
Priser  308, 316, 349, 362, 383, 38? 
 
Rafjellet  2, 4, 5, 7, 10, 329
Ragnvald den hedershøge  70
Raisky  109, 202 
Ramsøya  2, 5, 27, 30, 39, 78, 8?, 92, 110, 140, 142, 166, 172, 18?, 201, 243, 288, 298, 306, 309, 32?, 337, 339, 374, 375, 382, 385, 45?, 508
Ramsøygruva  374, 412 
Rapstad  197 
Raumværingstil  179
Rect. Rødies  161 
Rectoren i Christiania  161 
Reformasjonen  160, 421, 424, 44?, 485 
Reitbruk  290 
Rekvika  397
Religiøse rørsler  444 
Revle  19, 28 
Rhoedius, Ambrosius  161 
Rida  47 
Rideveger  400 
Rijordet  107, 174, 299 
Ringshella  2, 7, 10
Riksåsen — Rotna  403 
Rokkekjerring (-mann)  254 
Rolighaugen  399 
Rolstad  5, 30, 31, 33, 86, 139, 14?, 166, 306, 326, 337, 369
Rolstad n.  184, 239 
Rolstad, Oluf og Erik  167 
Rolstadsagen  351 
Romaskatten  131 
Ronketorpet  221
Ronketorpet — Pjøsabro  403 
Ronketorpbekken  46 
Rosenkratz, Marcus Gjøe  188, 342 
Roskyss  51, 405 
Rotelegging av veger  400
Rotna  4, 6, 52, 402
Roverud  37, 94, 95, 145, 235, 314, 411, 504, 510 
Roverud — Hofoss — Riksgrensa  400
Roverudsbrua  6 
Roverudseter  110, 459 
Rud  10, 11, 94, 144, 175, 202, 307, 326 
Rud, Arne O., lærer  453 
Rud, Ole O., lærer 462 
Rudseter  108 
Rudsetertjernet  42
Rugbråter  299 
Rundskriv  414 
Rustad  37, 40, 421 
Rustad, Christian  188 
Rustad rå  5, 88 
Rya  40, 139, 161, 318, 327, 399, 421 
Rydding  287 
Rymoen  32, 71, 168, 248, 372, 463 
Rymogubben  223 
Rymoen — Myrer  399 
Rystad  382
Rytjernet  421
Rødenga  32 
Røhrt, kjøpmann  186, 351 
Røya  182 
Røykstue  241 
Røymyra  4
Rå (-dele)  83, 124 
Rådalsbekken  6