Buskerudbileiere i 1925 og 1935 er nå søkbare på Slekt1.com

Hønefoss i 1935. Foto: Mittet & Co. AS / Nasjonalbiblioteket

Arbeidet med å transkribere bilbøkene ruller jevnt og trutt. Nå har vi lagt inn over 5.000 bileiere fra Buskerud og det tar antall søkbare bileiere på Slekt1 til over 60.000!

--Annonse--

Bilbøkene er ikke en tradisjonell kilde for slektsforskere, men den gir informasjon du ikke får i kirkebøkene.

Dersom du har en slektning som eide bil før 2. verdenskrig kan du få litt ekstra informasjon om vedkommende via en av Norges bilbøker.

Bilboka fra 1922 inneholder informasjon om Eierens navn, bilens registreringsummer, hva bilen ble brukt til (art), antall hestekrefter den hadde, hva slags merke det var og i hvilket fylke den var registrert.

Bilboka som utkom tre år senere, i 1925, inneholder den samme informasjonen om bilen og dens eier, men nå ble ikke antall hestekrefter lenger registrert. Du får derimot vite hvor bileieren bodde. I større byer kan du få adresse helt ned til husnummer på enkelte innførsler.

Da Norges bilbok fra 1935 ble nedtegnet inneholdt den samme informasjon som Bilboka fra 1925, men nå får du også vite hvilken årsmodell kjøretøyet var.

Bilbøkene er et stykke kulturhistorie og gir et innblikk i hvordan norske veier så ut for rundt 100 år siden.

Vi er også i gang med å transkribere register over bileiere og motorsykkeleiere i 1916.