Bygdebok for Årdal bind 2

Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhold

 Føreord    5
 Minneord om Søren Ve.  Av Andreas Bjørkum       9
 Minneord om Olav Sagen.  Av Peder Årebru   11
 Dagleglivet, kap. I   17
 Dagleglivet i bygda.  Av Dagfinn Krossen   17
 Folkekunsten, kap. II 281
 Folkediktinga.  Av Dagfinn Krossen 282
 Folkemusikk.  Av Martin Volle 361
 Hardingfeleslåttar.  Av Sverre Volle 455
 Bygdekunst og handverk.  Av Dagfinn Krossen 467
 Årdalsmålet, kap. III 511
 Årdalsmålet.  Av Andreas Bjørkum 513
 Kulturinstitusjonar, kap. IV 613
 Skuleverket.  Av Hans Seim 614
 Den gamle kyrkja.  Av Hans Lidén 745
 Den gamle kyrkja.  Av Anne Anker 781
 Runeinnskrifter frå Årdal Stavkyrkje.  Av Dagfinn Krossen    819
 Kristenliv.  Av Tomas Hæreid 829
 Einskildpersonar og bygdedikting, kap V 847
 Einskildpersonar.  Av Søren Ve 849
 Bygdedikting.  Av Dagfinn Krossen 860
 Ordliste til kap. om Årdalsmålet 889