Bygdebok for Årdal bind 2

Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhold

 Føreord     5
 Minneord om Søren Ve.  Av Andreas Bjørkum        9
 Minneord om Olav Sagen.  Av Peder Årebru    11
 Dagleglivet, kap. I    17
 Dagleglivet i bygda.  Av Dagfinn Krossen    17
 Folkekunsten, kap. II  281
 Folkediktinga.  Av Dagfinn Krossen  282
 Folkemusikk.  Av Martin Volle  361
 Hardingfeleslåttar.  Av Sverre Volle  455
 Bygdekunst og handverk.  Av Dagfinn Krossen  467
 Årdalsmålet, kap. III  511
 Årdalsmålet.  Av Andreas Bjørkum  513
 Kulturinstitusjonar, kap. IV  613
 Skuleverket.  Av Hans Seim  614
 Den gamle kyrkja.  Av Hans Lidén  745
 Den gamle kyrkja.  Av Anne Anker  781
 Runeinnskrifter frå Årdal Stavkyrkje.  Av Dagfinn Krossen     819
 Kristenliv.  Av Tomas Hæreid  829
 Einskildpersonar og bygdedikting, kap V  847
 Einskildpersonar.  Av Søren Ve  849
 Bygdedikting.  Av Dagfinn Krossen  860
 Ordliste til kap. om Årdalsmålet  889