C. Andreas Mørch og hans familiegren

Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

Andreas Mørch blev født paa s. Veum 5te sept. 1808 og opdraget der. Han døde i Fredriksstad Forstad 4de novbr. 1880 og blev begravet paa nye Glemminge kirkegaard. Det var paatænkt, at han skulde bli sjøofficer, men det maatte opgis, da han mistet den ytre del av sin høire pekefinger i en hakkelsmaskine. Straks efter sin konfirmation i 1824 gik han til koffardis, var styrmand i 1830 og skibsfører i 1833. Senere blev han skibsreder, men førte dog skib til et aars tid før sin død. I mange aar førte han en liten brig «Carl Johan», som hans far i slutningen av 1830 aarene hadde kjøpt i Sverige. Han interesserte sig blot for sit skibsrederi, men ikke for politik. En kort tid var han brandmajor i Fredriksstad Forstad. Han blev 1ste jan. 1836 gift i gamle Glemminge kirke med sin kusine Johanne («Hanna») Margrethe Bochlum, f. i Drøbak 4de aug. 1815, d. i Fredriksstad Forstad 13de jui 1904 og begravet den 17de s. m. paa nye Glemminge kirkegaard ved siden av sin egtefælle. Hun var datter av skibsfører i Drøbak Wilhelm Bochlum f. 1778, d. 20de jan. 1822 og hustru Marthe Gierdrum f. paa Aas ved Drøbak 25de juni 1789, d. i Fredriksstad hos sin datter og svigersøn 14de aug. 1873. – Som nygifte bodde de et aars tid hos hans forældre paa s. Veum. Derfra flyttet de til Trosvigstranden i Forstaden og herfra i 1844 til eget hus – «Gamlegaarden» – som han kjøpte av sin bror Jacob. De hadde 12 barn, det siste dødfødt i 1856.

 1. «Alfred» Wilhelm, f. paa s. Veum 11te novbr. 1836, d. i Forstaden 23de mai 1850.
 2. «Elise» Mathilde, f. paa Trosvigstranden 16de juli 1838, d. i Fredriksstad 20de jan. 1912 og begravet i Sandefjord. Hun blev 22de mars 1861 gift med skibsfører og senere indrulleringsbetjent i Sandefjord «John» Andreas Juel Blix Gill f. i Kristianssand s. 9de novbr. 1824, d. 20de april 1891. 5 barn:
  1. Andreas Mørch, f. 24de april 1862. Handelsmand. Utvandret til U. S. A. og bor i Seatle, hvor han har været gift med en amerikansk dame, der døde i 1918. 7 barn, hvorav de 2 er døde. Der lever 3 gifte døtre, en ugift datter f. 1908 og en søn Ivar f. 1901, som er sjømand.
  2. Peter Blix, f. 1ste oktbr. 1864. Sjømand m.m. Bor i Seatle. Ugift.
  3. Alfred, f. 10de aug. 1867. Cand jur., bureauchef i Kirkedepartementet. Ugift.
  4. John, f. 4de sept. 1869. Vrpl. kaptein i Marinen, dampskibsfører og nu kontorchef i fyrvæsenet. Han blev 22de juli 1899 gift paa Horten med Caroline («Lily») Marie Mørch, f. 8de novbr. 1875. 4 barn:
   a) Bjørn, f. og d. 1900.
   b) Fritz, f. i Bergen 18de jan. 1902. Student real 1920. Gjennemgik handelsgymnasiet i Kristiania 1921 og 1922.
   c) Else f. 29de decbr. 1902.
   d) Frantz Gustav Mørch, f. 13de jan. 1907.
  5. Ivar, f. i Fredriksstad 18de mai 1873, d. i Sandefjord 20de jan. 1888.
 3. «Andrea» Josepha, f. 7de sept. 1840. Gift 29de oktbr. 1860 med skibsfører m.m. «Johan» Leonard Unger Leegaard f. i Fredriksstad 22de febr. 1830, d. sammesteds 29de novbr. 1901. 5 barn:
  1. Andreas, f. 27de novbr. 1861, d. 24de jan. 1884 ved forlis av skibet «Viola», kaptein Fritz Gill paa øen Texel, Holland. Styrmand. Ugift.
  2. Daniel «Emil», f. 2den oktbr. 1864. Dampskibsfører. Gift 19de decbr. 1909 med Frederikke («Dikka») Gustava Olsen f. 29de aug. 1873. De har en søn Johan f. 30te jan. 1915.
  3. Johanne Magrethe, f. 6te jan. 1867. Lærerinde. Ugift.
  4. Marthe, f. 6te sept. 1870. Lærerinde. Ugift.
  5. «Laura» Johanne, f. 26de juni 1872. Lærerinde . Ugift.
 4. «William» Martini, f. 22de novbr. 1842, d. 25de febr. 1843.
 5. Christine «Marie», f. 18de juni 1844, d. 15de sept. 1845.
 6. Christoffer Bochlum, f. 11te novbr. 1846 i Fredriksstad, d. i v. Aker 5te febr. 1915, og begravet paa Horten. Sjøofficer 23de april 1870, kommandørkaptein 1897, chef for 2den sjømiliætre distriktskommando i Marviken ved Kristiansand s. i 1906 og senest indrulleringschef i Trondhjem. – Han blev 2den mars 1873 i Fredriksstad gift med Mathilde Cappelen, f. i Fredrikkstad 10de decbr. 1850, d. i Horten 29de decbr. 1902 og datter av skibsfører Gabriel Cappelen f. paa Hof i Hurum 13de jan. 1820, d. i Fredriksstad 26de aug. 1875 og hustru Jacobine Bochlum f. i Drøbak 10de jan. 1821, d. i Fredriksstad 4de juli 1902. 2 barn:
  1. Gabriel Cappelen, f. i Fredriksstad 29de novbr. 1873. Sjøofficer 1895, kommandørkaptein 1ste aug. 1917. Gift 13de oktbr. 1900 paa Horten med Mimi Rief, f. paa Horten 6te febr. 1877 og datter av bryggerieier Johan Stefan Rief f. i NesselWängle, Tyrol 25de decbr. 1838, d. paa Horten 14de aug. 1905 og hustru Julie Marie Vestbye f. 28de aug. 1842, d. 24de juni 1921. 5 barn:
   a) Gudrun, f. paa Horten 7de juli 1901 d. 18de mai 1917.
   b) Knud, f. og d. 1902.
   c) Inger , f. 3dje oktbr. 1903.
   d) Mathilde, f. 6te juli 1907.
   5) Else, f. 21de septbr. 1909.
  2. Arne, f. i Fredriksstad 14de juni 1879. Sjøofficer 1900, kaptein 1909. Gift 1908 i Kristiania med Ebba Roge, f. 13de oktbr. 1872 og datter av cand. jur., sorenskriver og skattefoged Christoffer Rogge, f. 21de novbr. 1818, d. 26de april 1892 og hustru Edvardine Drejer, f. i Flekkefjord 7de aug. 1834, d. ved Sandefjords bad 18de juli 1906. 2 barn:
   a) Arne, f. 27de novbr. 1909.
   b) Ebba («Mona»), 26de jan. 1912.
 7. Frantz «Gustav» Oskar Mørch, f. 6te novbr. 1847. Sjøofficer 14de jan. 1871, premierløitnant septbr. 1883, kaptein oktbr. 1893, kommandørkaptein 1ste oktbr. 1897, marinens tøimester fra 1893 til 1901 og chef for 3dje og 4de distriktskommandoer og Bergen marineverft fra 1ste juli 1901 – 12te novbr. 1912. da han faldt for aldersgrænsen. Han blev 24de jan. 1875 i Fredriksstad gift med Marie Mathilde Burchardt Ramm, f. i Kristiania 17de decbr. 1853, d. sammesteds 20de jan.  1922 og datter av brigadeautitør i Bergen og senere foged i ytre Sogn Hans Henrik Ramm f. 12te sept. 1823, d. 25de febr. 1895 og hustru Marie Mathilde Burchardt, f. i Drøbak 9de aug. 1822, d. i Kristiania 28de decbr. 1853. 6 barn:
  1. Caroline Marie («Lily»), f. i Horten 8de novbr. 1875. Se før pag. 57.
  2. Johanne Magrethe («Ba»), f. 16de aug. 1878. Sektretær. Ugift.
  3. «Gina» Wilhelmine, f. 11te aug. 1881. Stenograf. Ugift.
  4. Hans Ramm, f. 26de sept. 1883. Student real 1903, værnepligtig officer i fæstningsartilleriet 1904, Ba. Sc. i skibsbygningslære ved Universitetet i Glasgow april 1908 og professor i skibsbygning ved Norges tekniske høiskole 21de febr. 1913. – Han blev 18de mars 1915 gift i Trondhjem med Therese («Molla») Hall, f. 6te juni 1890, datter av forstander ved Thomas Angells Stiftelser Hans Peter Werner Hall f. 20de juni 1857 og hustru Therese Thorsen f. 24de novbr. 1859. 2 barn:
   a) Fratz Gustav, f. i Trondhjem 16de sept. 1917.
   b) Hans Ramm, f. i trondhjem 23de juni 1922.
  5. Thomas Schwartz, f. i Horten 9de jan. 1890, d. sammesteds 30te april 1892.
  6. Oskar, f. i Horten 2den jan. 1895, d. sammesteds ved et ulykkestilfælde (drukning) 24de juli 1899.
 8. «Harald» Andreas, f. i Fredriksstad 23de decbr. 1848, d. 7de juni 1885.
 9. Carl Johan, f. 26de jan. 1850, d. i Kristiania 15de febr. 1909. Sjøofficer 28de oktbr. 1871, kommandørkaptein 1898. Direktør for Norsk Veritas i 1907. Han blev i 1885 i Glasgow gift med mrs. Jane Henderson født Ingran, f. i Skotland 6te  juli 1849. 4 barn:
  1. Carl, f. i Horten 1ste novbr. 1886. Vrpl. sjøofficer. Skibsbygningsingeniør utdannet ved Glasgows universitet. Ugift.
  2. John Irving, f. 1888. d. 1889
  3. Irving, f. 8de sept. 1890. Sjøkadet, styrmand og senere kontorchef m.m. ved et dampskibsrederi. – Gift 29de mai 1920 i Kristiania med Signe Weber-Larsen, f. 13de juni 1895. Barn: Carl Johan f. i Kristiania 24de juli 1922. 
  4. Archibald, f. og d. 1892.
 10. «Alfred» Wiliam Marinius, f. i Fredriksstad, 19de april 1853, d. 25de novbr. 1854.
 11. «Hans» Faye, f. 29de jan. 1855, d. i Seatle U. S. A. mai 1914. Skibsfører. Ugift.