Canadisk grensekontroll brukte DNA fra slektsdatabaser til å avdekke immigranters opphav

I følge GlobalNews.ca har canadiske grensemyndigheter tatt i bruk DNA fra slektsdatabaser for å avdekke immigranters opprinnelsesland. Metoden er nylig blitt tatt i bruk for å etterforske krimminalitet, men er kanskje ikke like effektiv for å avdekke nasjonalitet.

Snart en milliardindustri å tilby DNA-tester
Å sende inn en spyttprøve for å avdekke sin genetiske forhistorie er i vinden som aldri før. Industrien er nylig anslått til å være verdt i underkant av en milliard norske kroner årlig, et tall som er antatt å tredobles innen år 2022.

Flere av de store som Ancestry og 23andme har til nå testet DNAet til flere millioner mennesker hovedsakelig i Europa og Nord-Amerika. Rundt 80% av de som sender inn sitt DNA samtykker samtidig i at sitt DNA kan brukes videre av tredjeparts bedrifter for forskning og annet. 

Les også: Brukte DNA fra slektsdatabase til å løse gammel mordsak

Annonse

Offentlige myndigheter har tatt DNA fra slektsdatabaser
Det er ikke lenger ukjent av politimyndigheter fra flere land har begynt å sende inn DNA fra etterforskningssaker for å forsøke å finne en gjerningsmann. Nå har også canadiske grensemyndigheter tatt i bruk DNA fra slektsdatabaser for å avdekke opprinnelsen til immigranter de ønsker å sende ut av landet. 

Metoden er ikke uten fallgruver, da opprinnelseslandet til en immigrant ikke nødvendigvis er det samme som avdekkes av en DNA-prøve. Nettopp derfor bruker grensemyndighetene slektsdatabaser for å avdekke slektninger av immigrantene for igjen å kunne kontakte disse for å få et sikrere svar på immigrantens nasjonalitet. 

Les også: Du kan spores i DNA-basene til MyHeritage og Ancestry uten selv å ha sendt inn en prøve

Brukte familytreedna.com for å kontakte slektninger av immigranter
C
anadiske GlobalNews.ca har gjennom rettsdokumenter funnet ut at en representant fra de canadiske grensemyndighetene sendte inn en prøve av Franklin Godwin, som satt fengslet i Canada. Godwin fikk permanent oppholdstillatelse i 1996, men på bakgrunn av sin kriminelle aktivitet ønsket myndighetene i Canada å sende ham tilbake til sitt opprinnelsesland. 

Da Godwin fikk permanent oppholdstillatelse oppga han Liberia som opprinnelsesland, noe liberianske myndigheter nekter å godta. Canadiske myndigheter stod derfor uten mulighet til å returnere Godwin. 

Ved å sende inn en DNA-prøve av Godwin til familytreedna.com klarte de canadiske grensemyndighetene å kontakte en slektning av Godwin og avdekket at han ikke var Liberiansk, men Nigeriansk.

Også DNA-innsendere i andre land har blitt kontaktet av Canadiske grensemyndigheter
Tilfellet med Franklin Godwin er ikke enesteående, også i Storbritannia er det avdekket to tilfeller hvor innsendere av DNA-materiell til slektsdatabaser har blitt kontaktet av canadiske grensemyndigheter. 

Det er imidlertid ukjent om intervjuet Canadiske grensemyndigheter gjorde med slektningene fra Storbritannia ga resultater. 

Annonse

Kilde:

https://globalnews.ca/news/4616715/ancestry-dna-test-deportation-cbsa/