D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren

Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

E. Mørch blev opkaldt efter sogneprest til Onsøe Emmich Hjerm f. 1757, d. 7de jan. 1803 – Han var fra først av tænkt at skulde bli sjøofficer og ble derfor sjøkadet i Fredriksværn i 1818, men han likte ikke den strenge diciplin og tok derfor avsked efter et par aars tjeneste. Derefter gik han til koffardi og blev skibsfører og senere skibsreder i Fredriksstad. I lang tid bodde han i sit eget hus paa Trosvigstranden i Forstaden.

Han blev 25de aug. 1825 gift med Johanne Marie Lange, f. i Drøbak 7de juni 1800, d. paa Trosvigstranden 22de decbr. 1878 og datter av kjøbmand m.m. i Drøbak Just Anker Lange og Hustru Johanne Magrethe Gierdrum. 4 barn:

 1. Lauritz Anker, f. i Fredriksstad 27de juni 1826, d. sammesteds 12te sept. 1897. Skibsfører, skibsreder og senere havnefoged i Fredriksstad. Han var i lang tid formand i bestyrelsen av byens sjømandsforening og skytterlag, og han var selv en ivrig og dygtig skytter. Han blev 7de mars 1848 i Fredriksstad gift med Josefine («Fina») Helene Unger, f. paa Glyppe i Glemminge 16de sept. 1826, d. i Forstaden 14de febr. 1911 og datter av skibsfører Johan Leonard Unger og hustru Helene Gierdrum. 5 barn:
  1. «Emil» Johan Leonard Unger, f. i Fredriksstad 26de aug. 1850, d. sammesteds 10de mai 1921 og begravet paa nye Glemminge kirkegaard. Han blev student 1869, tok andenexamen 1870 og blev grosserer, konsul og chef for trælastfirmaet A/S Sellebak Bruk ved Fredriksstad. I en aarrække var han medlem av Fredriksstads kommunebestyrelse, formand i direktionen for byens spareskillingsbank, præsident for norsk trælast exportforening, formand i Fredriksstads tømmerfløtnings direktion m.m. samt æresemedlem av forskjellige idrætsforeninger. Han har oprettet flere store legater for almennyttige formaal i sin fødeby. – Han blev 3dje mai 1876 gift med Anne Louise «Mathilde» Baltzersen, f. i Kristiania 10de decbr. 1852 og datter av grosserer Henrik «Laurits» Baltzersen, f. i Drøbak 3dje febr. 1825, d. i Fredriksstad 13de juli 1892 og hustru Frederikke Fischer f. 1830, d. 20de jan. 1858. 5 barn:
   1. «Henrik» Laurits Anker, f. 12te juni 1877. Grosserer, direktør, m.m. i Fredriksstad. Bor fortiden i Riga. Han blev 19de novbr. 1903 gift med Lisa Swenson, f. 13de juni 1883, datter av grosserer og fabrikeier Victor Swenson og hustru Gunhille Mathilde Wennberg, Borås, Sverige. 4 barn:
       a. Erling, f. 15de juli 1904, d. 8 dage gammel.
       b. «Gunhild» Mathilde, f. 1ste juni 1905.
       c. «Lars» Victor Emil, f. 1ste april 1909.
       d. Rolf Henrik, f. 4de april 1914.
   2. Signe, f. i Fredriksstad 16de novbr. 1879. Gift 16de novbr. 1900 med grosserer og fabrikeier i Kjøbenhavn Walter Stelling, f. 1ste jan. 1872. 7 barn:
       a. Agnes, f. 28de oktbr. 1901. Gift 27de decbr. 1922 med Svend Overgaard, f. 1891, forretningsmand i Taastrup, Danmark.
       b. Gunner, f. 1903, d. 4de novbr. 1905.
       c. Olaf, f. 21de april 1908.
       d. Mogens, f. 31te mai 1909.
       e. Ingeborg, f. 23de sept. 1911.
       f. Johan, f. 22de mai 1914.
       g. Ruth, f. 19de jan. 1916.
   3. «Helga» Frederikke, f. 5te decbr. 1880. Gift 11te novbr. 1905 med advokat Hugo Munthe-Kaas, f. i Kristiania 2den decbr. 1879. De har en adoptivdatter Dagmar (Mossi) f. 6te juli 1910.
   4. Haakon, f. 8de mars 1884. Forretningmand. Fortiden bosat i Berlin. Ugift.
   5. Søren Einar, f. 24de mars 1890, d. ganske ung.
   6. Sverre, f. 16de novbr. 1891, d. ganske ung.
  2. «Haakon» Andreas, f. 30te aug. 1855, d. 21de mai 1870.
  3. «Anna Helene, f. 6te sept. 1857. Gift 7de mars 1880 med skibsreder Edvard Stangebye, f. 19de aug. 1848. 5 barn.
   1. «Wilhelm» Birkedal, f. 15de febr. 1883. Skibsfører i U.S.A. Ugift.
   2. «Nils» Anker, f. 6te oktbr. 1886. Gift med Jørgine Næss. 2 barn.
   3. Edvard, f. 11te juni 1889. Forretningsmand i Kjøbenhavn. Gift med en dansk dame Inger Jørgensen, d. 25de decbr. 1921. 2 barn:
    a. Finn.
    b. Knud.
    Gift paany 6te febr. 1923 i Kjøbenhavn med Letty Feveile.
   4. Thormod, f. 7de novbr.  1891. Forretningsmand i Kjøbenhavn. Gift med en russerinde, Fanny Galporin. Fortiden ingen barn.
   5. Arne, f. 25de novbr. 1893. Forretningsmand i Fredriksstad. Ugift.
  4. «Søren» Gotfred Karl Wiese, f. i Fredriksstad 3dje sept. 1862. Grosserer og norsk konsul i Sundsvall, Sverige. Gift 11te juni 1889 med en svensk dame Anna Dahlmann, f. 5te aug. 1864. 7 barn:
   1. Selma, f. 18de juni 1890. Gift 15de febr. 1915 med kaptein i den svenske marine John Schüsler, f. 19de mars 1883. Ingen barn.
   2. Arne f. 16de juni 1892. Gift 1ste sept. 1917 med Dagmar Barth, f. 17de juli 1891. De har 2 barn:
    a. Jan Arne, f. 27de mai 1918.
    b. Ulf Jakob, f. 25de sept. 1920.
   3. Ingrid, f. 1ste mars 1895, d. 15de decbr. 1912.
   4. Ragnar, f. 27de juni 1897.
   5. Gertrud, f. 23de april 1900.
   6. Gunvor, f. 28de juni 1903.
   7. Yngve Emil, f. 4de april, 1906.
  5. «Nils» Dorotheus, f. i Fredriksstad 1ste juli 1866. Grosserer i Kjøbenhavn. Gift 14de mai 1890 med Karen Nielsen, f. 14de juni 1867, d. 15de novbr. 1916. 3 barn:
   1. Astrid, f. 10de febr. 1892. Gift 15de sept. 1914 med skibsreder i Kristiania Severin Skougaard. Ingen barn.
   2. Finn, f. 1899, d. 25de jan. 1900.
   3. Aagoth, f. 20de juli 1902. Gift 25de novbr. 1922 i Kjøbenhavn med en engelsk kaptein Eric Lynden Moore.
 2. Emil Marius, f. 24de juli 1839, d. 19de april 1840.
 3. Johanne «Marie», f. i Fredriksstad 16de oktbr. 1841, d. paa Ljan 10de juli 1920. Gift 23de septbr. 1859 i Fredriksstad med grosserer, konsul m.m. «Søren» Georg Lefayette Wiese, f. i Lillehammer 13de april 1834, d. 4de novb. 1898 i Enkøping i Sverige. De ligger begravet paa nye Glemminge kirkegaard ved Fredriksstad. 14 barn:
  1. «Hanna» Marie, f. 24de juli 1860. Se før pag 18.
  2. «Georga» Dorothea, f. 18de oktbr. 1861. Ugift. Ljan.
  3. Emma, f. 17de novbr. 1862, d. 10de juli 1886. Gift 11te juli 1885 med bankchef Oskar Svendsen.
  4. Ludvig, f. 7de novbr. 1864. Ugift. Ljan.
  5. Dorothea, f. 7de novbr. 1866. Ugift. Ljan.
  6. Laura, f. 12te juli 1868. Gift 2 gange. 1ste gang 26de novbr. 1897 i Kristiania med kamrer John Gøransson, Stockholm, 2den gang 16de mai 1919 i Stockholm med direktør Anders T. Wener.
  7. Ludvig, f. 18de decbr. 1869. Grosserer og konsul i Fredriksstad. Gift 2 gange. 1ste gang 30te mars 1898 med Ingeborg Ringnæs. 3 barn. 2den gang i 1919 med fru Ebba Mohr født Holst.
  8. Georg f. 11te decbr. 1871, d. 12te decbr. 1888.
  9. Helene, f. 1872, d. 1873.
  10. Marie, f. 23de mars 1874. Gift 20de decbr. 1901 med cand. jur. Wilhelm G. Large. 5 barn.
  11. Anna, f. 31te juli 1875, d. 21de juni 1915. Gift april 1902 med grosserer i Kristiania, senere gaardbruker i Elverum August C. Opsahl. Ingen barn, men 2 adoptivdøtre.
  12. Johan Hinrich, f. 15de decbr. 1876. Grosserer i Fredriksstad. Gift 3dje april 1900 med Dagny Wettergren. 3 barn.
  13. Thomas Angell Wiese, f. 25de mai 1878. Grosserer i Fredriksstad. Gift 2 gange. 1ste gang 26de febr. 1901 med Augusta Tobiesen, d. 1912. 4 barn. 2den gang 9de jan. 1917 med Thora Tobiesen. 2 barn. Hustruene er søstre.
  14. «Helene» Sophie, f. 16de jan. 1881. Gift 22de aug. 1906 med ingeniør Nicolay van Kervel Barth. 2 barn.
 4. «Dorothea» Christiane Mørch, f. 26de novbr. 1844, d. 4de juli 1866. Ugift men forlovet med skibsfører Nils Holst fra Drammen. Han er død efter 1869.