Danske folketellinger publisert på FamilySearch

Denne uken publiserte FamilySearch, i samarbeid med MyHeritage, fem historiske folketellinger fra 1835-1855. Folketellingene er gjort søkbare og inneholder flere tusen bilder av originalkildene.

Folketellingene er gratis tilgjengelig på familysearch.org og gir informasjon om navn, fødselsår, bopel da tellingen ble gjennomført, samt navn på foreldre og søsken. 

Den første folketellingen i Danmark ble gjennomført i 1769 og deretter har danskene med jevne mellomrom avholdt landsdekkende folketellinger. Hva som har blitt registrert har variert opp gjennom årene, for eksempel skulle eventuelle handikap registreres i 1845 og i 1855 ville styresmaktene også ha oversikt over hvilke trossamfunn den enkelte danske tilhørte. 

De fleste folketellingene er bevart på det danske riksarkivet, men enkelte folketellingsskjemaer har dessverre gått tapt. Blant annet mangler det meste av folketellingen for København 1834.

Annonse

I tillegg til hos FamilySearch og Myheritage, finner du danske folketellinger hos det danske Rigsarkivet og hos Danish Family Search.